รีเซต

โควิดพ่นพิษ ฉุดยอดค้า ชายแดนไทย-เมียนมา วูบหนัก ลุ้นเปิดด่านเพิ่ม

โควิดพ่นพิษ ฉุดยอดค้า ชายแดนไทย-เมียนมา วูบหนัก ลุ้นเปิดด่านเพิ่ม
ข่าวสด
8 ธันวาคม 2563 ( 13:16 )
95
โควิดพ่นพิษ ฉุดยอดค้า ชายแดนไทย-เมียนมา วูบหนัก ลุ้นเปิดด่านเพิ่ม

วันที่ 8 ธ.ค. นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เปิดเผยว่า สถิติการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย ช่วง ม.ค.-ต.ค. ปี 2563 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,081,572 ล้านบาท ลดลง 4.11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นการส่งออก 626,396 ล้านบาท ลดลง 4.32% และการนำเข้า 455,176 ล้านบาท ลดลง 3.81% ไทยเกินดุลการค้า 171,219 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ แม้ว่ามูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนจะปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อันเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ดี พบว่าการขยายตัวของการค้าชายแดนและผ่านแดนมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

ส่วนในช่วง 10 เดือนของปี 2563 สถิติการค้าชายแดนกับเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ (มาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา) พบว่า มาเลเซียเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่ง มีมูลค่าการค้ารวม 198,646 ล้านบาท ลดลง 14.67% สินค้าสำคัญที่ส่งออกไปคือ ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

 

ด้านการค้าผ่านแดนไปยัง จีน สิงคโปร์ เวียดนาม และประเทศอื่น ๆ พบว่า จีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่ง มีมูลค่าการค้ารวม 194,739 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.06% สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยไปจีน ได้แก่ ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ และยางพารา

 

นายกีรติ กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่สองในเมียนมา ส่งผลให้จังหวัดชายแดนของไทยด้านประเทศเมียนมาได้เพิ่มความเข้มงวดในการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าข้ามแดน โดยในเดือนต.ค. 2563 จังหวัดตากได้มีคำสั่งระงับการนำเข้า-ส่งออกสินค้าตามแนวชายแดนจังหวัดตากเป็นการชั่วคราว เพื่อจัดระเบียบการขนส่งสินค้าบริเวณชายแดน ส่งผลให้เดือนต.ค. 2563 มูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทย-เมียนมา ณ ด่านศุลกากรแม่สอดมีมูลค่าเพียง 3,524 ล้านบาท ขณะที่เดือนก.ย.มีมูลค่าการค้า 5,701 ล้านบาท อย่างไรก็ดี คาดว่าในเดือนพ.ย. 2563 มูลค่าการค้า ณ ด่านศุลกากรแม่สอดจะเพิ่มกลับมาดังเดิม โดยเมื่อวันที่ 26 พ.ย.2563 ไทยเปิดทำการจุดผ่านแดนเพื่อการขนส่งสินค้ารวมทั้งสิ้น 37 แห่ง จาก 97 แห่งทั่วประเทศ

 

ส่วนในปีงบประมาณ 2564 มีแผนร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าชายแดน ภายใต้งานมหกรรมการค้าชายแดนใน 4 ภูมิภาค (เชียงราย สงขลา สระแก้ว นครพนม ยะลา) ซึ่งภายในงานจะมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า แบบผสมผสาน Offline และ Online

 

การจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) การประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และการสัมมนาให้ความรู้ด้านกฎระเบียบทางการค้าและโอกาสทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการ เป็นต้น โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2564 เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง