ศูนย์ติดตามโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ห้ามรวมกลุ่มสังสรรค์และการเฝ้าระวังการจัดกิจกรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์

ศูนย์ติดตามโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ห้ามรวมกลุ่มสังสรรค์และการเฝ้าระวังการจัดกิจกรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์
77ข่าวเด็ด
12 เมษายน 2563 ( 14:45 )
18
ศูนย์ติดตามโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ห้ามรวมกลุ่มสังสรรค์และการเฝ้าระวังการจัดกิจกรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์

เชียงราย-คณะกรรมการศูนย์ติดตามโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ประชุมขับเคลื่อนมาตรการในการห้ามการรวมกลุ่มสังสรรค์และการเฝ้าระวังการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2563 ที่ห้องประชุมอู่หลงชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนมาตรการในการห้ามการรวมกลุ่มสังสรรค์และการเฝ้าระวังการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม  Conference ร่วมกับนายอำเภอทั้ง 18 อำเภอ

ด้วยจังหวัดเชียงรายได้พิจารณาเห็นว่าปัจจุบัน ยังคงปรากฏพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  อาทิ การรวมกลุ่มสังสรรค์ตามสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงการจัดเตรียมกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นการห้ามการรวมกลุ่มสังสรรค์และการเฝ้าระวังการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์เพื่อเป็นการลดโอกาสในการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ในที่ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เน้นให้ทุกภาคส่วนรีบดำเนินการประชาสัมพันธ์เรื่องมาตรการในช่วงสงกรานต์ งดให้มีการจัดกิจกรรมใด ๆ รวมถึงรณรงค์การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ โดยมีมาตรการควบคุมการรักษาระยะห่างหรือการใช้สื่อออนไลน์เข้ามาช่วย และมาตรการการตามคำสั่งจังหวัดเชียงรายบังคับห้ามขายสุรา ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2563 ถึงวันที่  16 เมษายน 2563 และห้ามมีการรวมกลุ่มสังสรรค์เกิน 5 คน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ให้กำหนดคำขวัญว่า “ลดเหล้า ลดเชื้อ ลดอุบัติเหตุ” ซึ่งขณะนี้ จังหวัดเชียงรายโดยที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงรายได้จัดทำสปอตจำนวน 3 สปอต และจะได้แจกจ่ายให้กับทุกอำเภอ และให้ทุกอำเภอระดมประชาสัมพันธ์โดยใช้รถแห่ เสียงตามสายให้ถึงประชาชนทุกหมู่บ้าน รวมถึง ประชาสัมพันธ์ การใช้ประกาศของกระทรวงวัฒนธรรม ในเรื่องมาตรการทางวัฒนธรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เน้นย้ำให้ฝ่ายปกครอง ตำรวจทหารอาสาสมัครรักษาดินแดนร่วมกัน สอดส่อง การขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงการสังสรรค์เกิน 5 คน โดยต้องเข้าไปว่ากล่าวตักเตือน และการใช้บังคับใช้กฎหมายตามลำดับ และกรณีการกลับเข้ามาของคนไทยจากต่างประเทศภายหลังจากวันที่ 18 เมษายน ให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหามาตรการรองรับการกักตัว และการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและหมู่บ้าน เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโดยใช้ธรรมนูญหมู่บ้าน ในเรื่องของการปิดถนน ในจุดหลักที่มีการเดินทางเข้าออก ให้บังคับใช้มาตรการคัดกรองอย่างเข้มข้น รวมถึงสำรวจผลกระทบ ของพี่น้องประชาชนในเส้นทางที่ได้ปิดไปแล้ว สำหรับอำเภอให้สำรวจเส้นทางอื่น ๆ ที่ต้องการปิดเพิ่มเติม

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กล่าวด้วยว่า สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ของจังหวัดเชียงราย ไม่มีเพิ่มขึ้นมาเกือบ 2 อาทิตย์ และมีการตรวจเชื้อเกือบ 200 ราย สำหรับวันนี้มีผู้ป่วยรายเดิมที่รักษาหายแล้ว จำนวน 2 ราย และคาดว่าวันที่ 14 จะหายอีก 1 ราย สามารถกลับเข้าสู่กระบวนการกักตัว ณ ภูมิลำเนา ซึ่งขอความร่วมมือ ทางอำเภอท้องที่ได้รวมถึง อสม.ในท้องที่ สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน ไม่ให้เกิดการรังเกียจผู้ป่วยที่หายแล้ว

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหสัดเชียงราย แจ้งว่า ได้แจ้งให้แก่คณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายเป็นที่เรียบร้อย ได้มีการตอบตอบรับในการงดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงสงกรานต์ เช่น กิจกรรมการสรงน้ำพระ การแห่พระรอบเมือง การบวชภาคฤดูร้อน การก่อเจดีย์ทราย การขนทรายเข้าวัด และขณะนี้ ได้มีการถวายหน้ากากให้แก่พระสงฆ์ทุกวัดเป็นที่เรียบร้อย รวมถึงวัดต่าง ๆ ได้จัดทำอ่างล้างมือ แก่พุทธศาสนิกชนที่เข้าวัด อีกด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวในที่สุดด้วยว่า แจ้งให้ทุกภาคส่วน อปท. อบต. เทศบาลทุกแห่งรีบดำเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนได้ทราบถึงมาตรการในช่วงวันสงกรานต์ซึ่งสามารถทำได้ทันที สำหรับเรื่องอุบัติเหตุทางท้องถนนให้ปรับเอาชุดด่านตรวจในช่วงพรกฉุกเฉิน และด่านโควิดเข้ามาบูรณาการในการร่วมการทำงานในครั้งนี้ สรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ณวันที่ 11 เมษายน มีอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดเชียงรายเกิดขึ้นรวม 1 ครั้งมีผู้บาดเจ็บรวม 1 คนเพศชาย ไม่มีผู้เสียชีวิต ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 98.98 สำหรับ ปัญหาเรื่องภัยแล้งให้ทางอำเภอท้องที่เร่งสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเพื่อเสนอการขอรับงบประมาณ เป็นการแก้ไขปัญหาให้แก่ชาวบ้านต่อไปด้วยแล้ว

ข่าวโดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง