รีเซต

ซินเจียงคาด 'เครื่องจักร' ช่วยเก็บเกี่ยวฝ้ายกว่า 80%

ซินเจียงคาด 'เครื่องจักร' ช่วยเก็บเกี่ยวฝ้ายกว่า 80%
Xinhua
13 ตุลาคม 2565 ( 13:57 )
19
ซินเจียงคาด 'เครื่องจักร' ช่วยเก็บเกี่ยวฝ้ายกว่า 80%

อุรุมชี, 13 ต.ค. (ซินหัว) -- สำนักเกษตรและกิจการชนบทเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เปิดเผยว่าซินเจียงได้เข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวฝ้ายขนานใหญ่ประจำปีนี้ และคาดว่างานเก็บเกี่ยวจะใช้เครื่องจักรมากกว่าร้อยละ 80

 

สำนักฯ ระบุว่าปัจจุบันซินเจียงใช้เครื่องจักรเก็บเกี่ยวฝ้ายในช่วงเก็บเกี่ยวมากกว่า 7,000 เครื่อง ขณะการเติบโตของฝ้ายทั้งหมดในปีนี้ดีกว่าปีก่อน และระดับการเพาะปลูกฝ้ายด้วยเทคโนโลยีมีการพัฒนาขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอนึ่ง อุตสาหกรรมฝ้ายและสิ่งทอเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเสาหลักประจำภูมิภาค โดยผลผลิตฝ้ายในซินเจียงสูงเกิน 5.13 ล้านตันในปี 2021 ครองสัดส่วนร้อยละ 89.5 ของผลผลิตฝ้ายทั้งหมดของประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง