รีเซต

วช.สรุป ปัจจัยเสี่ยง ติดเชื้อ โควิด-19 ทั้งหมด

วช.สรุป ปัจจัยเสี่ยง ติดเชื้อ โควิด-19 ทั้งหมด
มติชน
28 เมษายน 2563 ( 19:07 )
427
1
วช.สรุป ปัจจัยเสี่ยง ติดเชื้อ โควิด-19 ทั้งหมด

วช.สรุป ปัจจัยเสี่ยง ติดเชื้อ โควิด-19 ทั้งหมด

วันที่ 28 เมษายน ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ การวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ได้ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยเสี่ยงของผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ในประเทศไทย จากจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม 2,568 ราย ดังนี้

1. สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ 1,069 ราย
2. อาชีพเสี่ยง เช่น ทำงานในสถานที่แออัด 250 ราย
3. คนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ 250 ราย
4. สนามมวย 248 ราย
5. สถานบันเทิง 201 ราย
6. คนต่างชาติเดินทางมาจากต่างประเทศ 114 ราย
7. บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข 91 ราย
8. พิธีกรรมทางศาสนา 83 ราย
9. ผู้เดินทางจากต่างประเทศ (State Quarantine) 78 ราย
10. ไปสถานที่ชุมชน เช่น ตลาดนัด สถานที่ท่องเที่ยว 72 ราย
11. ศูนย์กักกันตรวจคนเข้าเมือง 42 ราย
12. สัมผัสผู้เดินทางจากต่างประเทศ 33 ราย
13. การค้นหาเชิงรุก 20 ราย
14. ไปสถานที่แออัด เช่น งานแฟร์ คอนเสิร์ต 16 ราย
15. ตรวจก่อนทำหัตถการ 1 ราย

โดยอาจจำแนกได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆ 5 กลุ่ม คือ
-กลุ่มที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคโควิด (42%)
-กลุ่มอาชีพเสี่ยงหรืออยู่ในสถานการณ์หรือสถานที่ที่แออัด (34%)
-กลุ่มที่กลับจากต่างประเทศหรือสัมผัสผู้เดินทางจากต่างประเทศ (18%)
-กลุ่มบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข (3%)
-กลุ่มที่พบจากการค้นหาเชิงรุก (3%)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง