รีเซต

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 นครราชสีมาต้อนรับคณะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชน และร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 นครราชสีมาต้อนรับคณะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชน และร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563
77ข่าวเด็ด
16 กรกฎาคม 2563 ( 23:38 )
257
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 นครราชสีมาต้อนรับคณะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชน และร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 นครราชสีมา ให้การต้อนรับคณะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา เพื่อศึกษาดูงาน และร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563

 

 วันที่  16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00  น. ดร.รัตนะ  วรบัญฑิต  ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 นครราชสีมาพร้อมด้วยคณะ  ได้ให้การต้อนรับ นายจันทร์ทัต  สิทธิกำจร  พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา  พร้อมกับคณะผู้พิพากษาสมทบ และผู้อำนวยการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมาและเจ้าหน้าที่ศาล เพื่อศึกษาดูงาน

ทั้งนี้ ดร.รัตนะ  วรบัญฑิต  ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 นครราชสีมาได้กล่าวต้อนรับและแนะนำระบบการปฏิบัติงานภายใน รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการมาโดยตลอด อาทิ  กิจกรรมการการส่งเสริมอาชีพ  กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด กิจกรรมการเรียนการสอน และนันทนาการต่าง ๆ เป็นต้น

และเวลา  10.00  น.  นายจันทร์ทัต  สิทธิกำจร  พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครูภายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 นครราชสีมา  พิธีไหว้ครู ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ ทางด้าน ดร.รัตนะ  วรบัญฑิต  ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกเขต 3 ฯ ได้เปิดเผยถึงรูปแบบที่จัดขึ้นว่า เมื่อปีที่ผ่านมา ได้มีเด็กที่เคยอยู่กับศูนย์ฝึกเขต 3 ฯ ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  และได้สวมชุดครุยเพื่อขอถ่ายภาพร่วมกับคณะครูภายในศูนย์ฝึก ทำให้เกิดเป็นภาพที่ประทับใจ  และเป็นแรงบัลดาลใจให้กับน้อง ๆ ที่อยู่ภายในเป็นอย่างมาก จึงเป็นที่มาของของการจัดกิจกรรมไหว้ครู โดยให้คณะครูและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดสวมใส่ชุดครุย เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจให้กับเด็ก และเพื่อให้เกิดความประทับใจทั้งครูและศิษย์ โดยรูปแบบของกิจกรรม เด็ก ๆ ภายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 นครราชสีมา ได้คิดรูปแบบ และดำเนินการร่วม โดยมีครูคอยให้คำปรึกษา

นอกจากนี้ ยังได้มีพิธีมอบวุฒิบัตรแก่เด็กและเยาวชนผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยนายจันทร์ทัต  สิทธิกำจร  พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา  เป็นผู้มอบ และกล่าวให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชน ของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 นครราชสีมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง