รีเซต

ปลัดมท. คลอด 'หลักเกณฑ์-แนวปฏิบัติ' คัดกรองออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุด-เข้มงวด สำหรับ 5 จว.

ปลัดมท. คลอด 'หลักเกณฑ์-แนวปฏิบัติ' คัดกรองออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุด-เข้มงวด สำหรับ 5 จว.
มติชน
7 มกราคม 2564 ( 10:26 )
331
ปลัดมท. คลอด 'หลักเกณฑ์-แนวปฏิบัติ' คัดกรองออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุด-เข้มงวด สำหรับ 5 จว.

วันที่ 7 ม.ค. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย(มท.) หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ได้ออกโทรสารในราชการกระทรวงหมาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว 78 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ

 

เพื่อแจ้งหลักเกณฑ์การตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด ประกอบด้วย สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทรบุรีและตราด

 

และ แนวทางปฏิบัติการตรวจคัดกรองการเดินออกนอกพื้นที่สำหรับ
พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง

 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

 

 

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง