ผู้อ่านส่วนใหญ่เห็นว่ากระทรวงการคลังควรแก้ไขระบบลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5 พัน

ผู้อ่านส่วนใหญ่เห็นว่ากระทรวงการคลังควรแก้ไขระบบลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5 พัน
มติชน
13 เมษายน 2563 ( 21:35 )
251
5
ผู้อ่านส่วนใหญ่เห็นว่ากระทรวงการคลังควรแก้ไขระบบลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5 พัน

จากกรณีที่ “มติชนออนไลน์” ได้สำรวจความคิดเห็น กรณีเอไอ แปลงอาชีพของคนลงทะเบียนเพื่อรับ 5,000 บาท ส่งผลให้มีหลายอาชีพหมดโอกาสรับเงินชดเชยทั้งที่เดือดร้อนจริงนั้น

“ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรและคิดว่า กระทรวงการคลังควรแก้ไขระบบดังกล่าวหรือไม่อย่างไร”

1.ควรแก้ไข 2.ให้อุทรธรณ์เอง

โดยจัดทำทั้งในเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ ผลปรากฎว่า ผู้อ่านส่วนใหญทั้งในเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์มีความเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือเห็นว่าควรจะมีการแก้ไขระบบ

สำหรับคัวอย่างการแสดงความคิดเห็น เช่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง