รีเซต

4 ราย ชิงรถไฟฟ้าสีม่วงใต้มูลค่า 7.8 หมื่นล. “ช.การช่าง" จับมือ "ซิโน-ไทย"-“ITD ร่วม เนารัตน์” ส่วน “ยูนิค” ฉายเดี่ยว

4 ราย ชิงรถไฟฟ้าสีม่วงใต้มูลค่า 7.8 หมื่นล. “ช.การช่าง" จับมือ "ซิโน-ไทย"-“ITD ร่วม เนารัตน์” ส่วน “ยูนิค” ฉายเดี่ยว
มติชน
27 ธันวาคม 2564 ( 16:19 )
42
4 ราย ชิงรถไฟฟ้าสีม่วงใต้มูลค่า 7.8 หมื่นล. “ช.การช่าง" จับมือ "ซิโน-ไทย"-“ITD ร่วม เนารัตน์” ส่วน “ยูนิค” ฉายเดี่ยว

ข่าววันนี้ จากกรณีที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทางการประกวดราคานานาชาติ (International Competitive Bidding – ICB) จำนวน 6 สัญญา ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 โดย รฟม. ได้กำหนดให้ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธาฯ ยื่นข้อเสนอประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธาฯ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. นั้น ปรากฎว่ามีผู้มายื่นข้อเสนอประกวดราคา จำนวนทั้งสิ้น 4 ราย ดังนี้

 

สัญญาที่ 1 งานจ้างออกแบบควบคู่การก่อสร้างงานโยธา โครงสร้างใต้ดิน ช่วงเตาปูน – หอสมุดแห่งชาติ จำนวน 3 ราย ได้แก่

 

1. CKST-PL JOINT VENTURE (ประกอบด้วย บมจ. ช.การช่าง และ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น)

2. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

3. บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น

 

 

สัญญาที่ 2 งานจ้างออกแบบควบคู่การก่อสร้างงานโยธา โครงสร้างใต้ดิน ช่วงหอสมุดแห่งชาติ – ผ่านฟ้า จำนวน 3 ราย ได้แก่

 

1. CKST-PL JOINT VENTURE (ประกอบด้วย บมจ. ช.การช่าง และ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น)
2. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
3. บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น

 

สัญญาที่ 3 งานจ้างออกแบบควบคู่การก่อสร้างงานโยธา โครงสร้างใต้ดิน ช่วงผ่านฟ้า – สะพานพระพุทธยอดฟ้า จำนวน 3 ราย ได้แก่


1. CKST-PL JOINT VENTURE (ประกอบด้วย บมจ. ช.การช่าง และ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น)
2. ITD – NWR JOINT VENTURE (ประกอบด้วย บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ และ บมจ. เนาวรัตน์พัฒนาการ)
3. บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น

 

 

สัญญาที่ 4 งานจ้างออกแบบควบคู่การก่อสร้างงานโยธา โครงสร้างใต้ดิน ช่วงสะพานพระพุทธยอดฟ้า – ดาวคะนอง จำนวน 3 ราย ได้แก่


1. CKST-PL JOINT VENTURE (ประกอบด้วย บมจ. ช.การช่าง และ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น)
2. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
3. บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น

 

สัญญาที่ 5 งานจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงสร้างยกระดับ ช่วงดาวคะนอง – ครุใน จำนวน 3 ราย ได้แก่


1. CKST-PL JOINT VENTURE (ประกอบด้วย บมจ. ช.การช่าง และ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น)
2. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
3. บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น

 

สัญญาที่ 6 งานจ้างออกแบบควบคู่การก่อสร้างงานระบบราง ช่วงเตาปูน – ครุใน จำนวน 3 ราย ได้แก่


1. CKST-PL JOINT VENTURE (ประกอบด้วย บมจ. ช.การช่าง และ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น)
2. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
3. บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น

 

โดยขั้นตอนต่อไป รฟม. จะพิจารณาข้อเสนอประกวดราคา ซองที่ 1 – 3 ประกอบด้วย ซองที่ 1 ข้อเสนอด้านคุณสมบัติ ซองที่ 2 ข้อเสนอทางเทคนิค และซองที่ 3 ข้อเสนอด้านราคา และคาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาว่าจ้างผู้รับจ้างงานโยธาได้ภายในเดือนมีนาคม 2565

 

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เป็นโครงการรถไฟฟ้าที่เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างนนทบุรี กับกรุงเทพมหานครฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี รวมถึงสมุทรปราการ เข้าด้วยกัน มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 23.6 กิโลเมตร เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน 13.6 กิโลเมตร 10 สถานี และโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ 10 กิโลเมตร 7 สถานี โดยมีแผนจะเริ่มดำเนินงานก่อสร้างในปี 2565 และเปิดให้บริการในปี 2570

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้ง 6 สัญญา ประกอบด้วย สัญญาที่ 1 งานโยธา โครงการใต้ดิน ช่วงเตาปูน – หอสมุดแห่งชาติ ราคากลาง 18,611 ล้านบาท

 

สัญญาที่ 2 งานโยธา โครงการใต้ดิน ช่วงหอสมุดแห่งชาติ – ผ่านฟ้า ราคากลาง 15,205 ล้านบาท

สัญญาที่ 3 งานโยธา โครงการใต้ดิน ช่วงผ่านฟ้า – สะพานพระพุทธยอดฟ้า ราคากลาง 14,478 ล้านบาท

สัญญาที่ 4 งานโยธา โครงการใต้ดิน ช่วงสะพานพระพุทธยอดฟ้า – ดาวคะนอง ราคากลาง 14,359 ล้านบาท

สัญญาที่ 5 งานโยธา โครงการยกระดับ ช่วงดาวคะนอง – ครุใน ราคากลาง 12,597 ล้านบาท

และสัญญาที่ 6 งานระบบราง ช่วงเตาปูน – ครุใน ราคากลาง 3,460 ล้านบาท

 


ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ มีบริษัทเอกชนได้เข้ามาซื้อเอกสารการประกวดราคารวม 12 บริษัท ประกอบด้วย 1. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)3. บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 4. บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) 5. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 6. บริษัท เอ เอส แอสโซซิเอท เอ็นยิเนียริ่ง (1964) จำกัด

 

7. บริษัท ซิโนไฮโดร คอรืปอเรชั่น ลิมิเต็ด 8. Tokyu Construction Company Limited 9. บริษัท กูมาไก กูมิ คัมปะนี ลิมิเต็ด (Kumagai Kumi Company Limited) 10. บริษัท สุมิโตโม มิตซุย คอนสตรัคชั่น จำกัด 11.Ssangyong Engineering & Constrution Company Limited 12. บริษัท สี่แสงการโยธา (1997) จำกัด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง