เช็ก! หลักเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยา 'กลุ่มเปราะบาง' 1พันบาท3เดือน ต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่?

เช็ก! หลักเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยา 'กลุ่มเปราะบาง' 1พันบาท3เดือน ต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่?
มติชน
28 พฤษภาคม 2563 ( 16:18 )
675
7
เช็ก! หลักเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยา 'กลุ่มเปราะบาง' 1พันบาท3เดือน ต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่?

เช็ก! หลักเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยา ‘กลุ่มเปราะบาง’ 1พันบาท 3 เดือน ต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่?

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยความคืบหน้าภายหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้ได้รับเงินเยียวยา 1,000 บาทเป็นเวลา 3 เดือน ได้แก่ เด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประมาณ 13 ล้านคน ว่า เบื้องต้นต้องรอมติ ครม.เป็นลายลักษณ์อักษรมา ถึงจะการประชุมร่วมกับกระทรวงการคลัง เพื่อจัดทำรายละเอียดต่อไป

ทั้งนี้ หลักการเยียวยาดังกล่าว ประชาชนไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่ แต่ใช้บัญชีของประชาชนที่ได้รับเงินสวัสดิการของรัฐอยู่แล้ว ได้แก่ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เงินผู้พิการ และเงินผู้สูงอายุ ซึ่งครั้งนี้จะให้เพิ่มเข้าไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้กระทรวง พม.กำลังจัดทำหลักเกณฑ์และรายละเอียดร่วมกับกระทรวงการคลัง โดยมีหลักการในการเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ว่า จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับ 3 สวัสดิการข้างต้น ที่ยังไม่ได้รับสิทธิเงินเยียวยา 5 พันบาทของรัฐบาลมาก่อน เพื่อไม่เป็นการเยียวยาซ้ำซ้อน ในประเด็นนี้เองทำให้ต้องจัดทำหลักเกณฑ์อย่างรอบคอบ และเป็นที่มาของความล่าช้า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง