รีเซต

ธนาคารจีนเพิ่มการสนับสนุน 'โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ'

ธนาคารจีนเพิ่มการสนับสนุน 'โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ'
Xinhua
29 ตุลาคม 2566 ( 16:13 )
50
ธนาคารจีนเพิ่มการสนับสนุน 'โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ'

(แฟ้มภาพซินหัว : ทิวทัศน์ใจกลางเทศบาลนครเทียนจินทางตอนเหนือของจีน วันที่ 24 มิ.ย. 2023)

ปักกิ่ง, 29 ต.ค. (ซินหัว) -- ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศจีน ได้ปล่อยสินเชื่อแก่ภาคธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มากกว่า 1.31 หมื่นล้านหยวน (ราว 6.46 หมื่นล้านบาท) ในช่วงสามไตรมาสแรก (มกราคม-กันยายน) ของปีนี้

รายงานระบุว่าสำหรับภาคธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศ ธนาคารฯ ได้ปล่อยสินเชื่อส่วนใหญ่แก่การก่อสร้างเครือข่าย 5G เครือข่ายบรอดแบรนด์ประจำที่ อินเตอร์เน็ตอุตสาหกรรม และการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลของอุตสาหกรรมการผลิตเป็นหลัก

ส่วนภาคธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธนาคารฯ ได้ปล่อยสินเชื่อแก่โครงการเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกทางการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นหลัก

ทั้งนี้ ธนาคารฯ จะยังคงเพิ่มการสนับสนุนด้านสินเชื่อแก่การยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงบูรณาการของเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจจริง และสนับสนุนการสร้างความทันสมัยของห่วงโซ่อุตสาหกรรมต่างๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง