รีเซต

ผบ.ทบ. เรียกประชุม ผู้บัญชาการทั่วประเทศ "วาระพิเศษ" และอบรม 'รู้ทันโซเซียล'

ผบ.ทบ. เรียกประชุม ผู้บัญชาการทั่วประเทศ "วาระพิเศษ" และอบรม 'รู้ทันโซเซียล'
ข่าวสด
16 ธันวาคม 2563 ( 14:30 )
77
ผบ.ทบ. เรียกประชุม ผู้บัญชาการทั่วประเทศ "วาระพิเศษ" และอบรม 'รู้ทันโซเซียล'

ผบ.ทบ. เรียกประชุม ผู้บัญชาการทั่วประเทศ "วาระพิเศษ" และอบรม 'รู้ทันโซเซียล' ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ ผู้บัญชาการทหารบก

 

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. รายงานข่าวเปิดเผยว่า ในวันศุกร์ที่ 18 ธ.ค. พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้เชิญผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงทั่วประเทศจนถึงระดับผู้บังคับกองพัน จำนวน 731 นาย เข้าร่วมประชุมวาระพิเศษ ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ) และ ถือเป็นครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่ง ที่เชิญผู้บังคับหน่วยระดับกองพันเข้าร่วมประชุมด้วย

 

โดยวาระเดียวกันนี้ในช่วงเช้า กองทัพบกได้จัดให้มี “การทดสอบสมรรถภาพร่างกายเพื่อความพร้อมรบและทดสอบสมรรถภาพร่างกายครั้งแรกประจำปี 64” ของผู้บังคับหน่วยระดับกองพันขึ้นไป ณ กรมยุทธศึกษาทหารบกที่สนามกีฬากรมยุทธ์ ภายในโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

 

สำหรับการประชุมหน่วยขึ้นตรงในครั้งนี้ กองทัพบกได้จัดพิธีมอบรางวัลให้กับหน่วยที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในด้านต่างๆ อาทิ หน่วยที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ , หน่วยที่มีผลการจับกุมยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ ในรอบเดือน พ.ย.63 และมอบรางวัลให้กับผู้บังคับหน่วยที่มีคะแนนทดสอบสมรรถภาพร่างกายสูงสุด

 

พร้อมกันนี้ในช่วงบ่าย จะมีการให้ความรู้กับผู้บังคับกองพันในเรื่อง “การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทันโซเชียลมีเดีย” ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้ความสำคัญกับการใช้โซเชียลมีเดียของกำลังพลทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวมาแล้ว 2 ครั้ง กับผู้บัญชาการกองพล และผู้บังคับการกรม

 

การประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ผู้บังคับกองพัน ซึ่งเป็นหน่วยระดับปฏิบัติ จะได้เข้าร่วมรับฟังนโยบายจากผู้บัญชาการทหารบกโดยตรง และสามารถนำไปบริหารจัดการและพัฒนาหน่วย ตามนโยบายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง