เปิดร่าง พ.ร.บ.จราจรทางบก ปรับปรุงหลักเกณฑ์-บทลงโทษให้เข้ากับยุคสมัย

เปิดร่าง พ.ร.บ.จราจรทางบก ปรับปรุงหลักเกณฑ์-บทลงโทษให้เข้ากับยุคสมัย
TNN ช่อง16
16 กันยายน 2563 ( 13:21 )
377
เปิดร่าง พ.ร.บ.จราจรทางบก ปรับปรุงหลักเกณฑ์-บทลงโทษให้เข้ากับยุคสมัย

วันนี้ (16 ก.ย.63) สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ยกร่าง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มาปรับปรุงใหม่ โดยมีการแก้ไขบางอย่างให้ทันยุคทันสมัย และเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ใช้รถใช้ถนนในปัจจุบัน ซึ่งเนื้อหาสาระและข้อกำหนด หลักเกณฑ์สำคัญที่ได้เพิ่มเติมเข้ามาประกอบไปด้วย 

1.กำหนดให้รถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสาร และรถจักรยานยนต์ สามารถใช้ช่องเดินรถด้านขวาได้ในกรณีจำเป็น และแก้ไขเพิ่มเติมน้ำหนักของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่ไม่ต้องใช้ช่องเดินรถด้านซ้ายสุด จาก 1,600 กิโลกรัม เป็น 2,200 กิโลกรัม

2.กำหนดให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจขอให้แพทย์ตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่หรือบุคคลที่อาจเป็นผู้ขับขี่ ในกรณีที่อยู่ในภาวะหมดสติจนไม่อาจให้ความยินยอมในการตรวจสารเสพติดหรือตรวจระดับความเมาสุราได้ โดยให้ทำได้เท่าที่จำเป็นและต้องไม่เป็นอันตรายต่อบุคคลนั้น

3.ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรัดเข็มขัดนิรภัย เช่น

    3.1.กำหนดหน้าที่ของผู้ขับขี่และคนโดยสารต้องรัดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาในขณะโดยสารรถ 

    3.2.ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี นั่งแถวหน้า ยกเว้นมีที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กและมีวิธีป้องกันอันตรายไว้แล้ว

    3.3.ห้ามไม่ให้มีผู้โดยสารนั่งตอนหน้าเกินว่า 2 คน ในขณะขับขี่ เป็นต้น

4.ปรับปรุงมาตรการป้องกันการแข่งรถในทาง เช่น 

    4.1.กำหนดให้ผู้ที่รวมกลุ่มกันในทางพร้อมด้วยรถตั้งแต่ 5 คันขึ้นไป โดยมีการนัดหมายแข่งรถ หรือมีพฤติการณ์ที่แสดงถึงจะมีการแข่งรถ ให้ถือว่าเป็นผู้พยายามแข่งรถในทาง เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าเป็นอย่างอื่น 

    4.2. กำหนดให้ผู้ที่รับการปรับแต่งรถเพื่อแข่งรถในทาง ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการแข่งรถในทาง เป็นต้น

5.ปรับปรุงบทกำหนดโทษ เช่น เพิ่มบทกำหนดโทษสำหรับความผิดฐานขับรถในขณะถูกพักใช้อนุญาตขับขี่ตามมาตรการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.จราจรทางบก  ได้ผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว  ต่อจากนี้จะส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบอีกครั้ง
เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง