เจ้าท่า ประกาศ 3 ฉบับ ควบคุมความปลอดภัยเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงหยุดยาว-ลอยกระทง

เจ้าท่า ประกาศ 3 ฉบับ ควบคุมความปลอดภัยเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงหยุดยาว-ลอยกระทง
ข่าวสด
20 ตุลาคม 2564 ( 16:35 )
46
เจ้าท่า ประกาศ 3 ฉบับ ควบคุมความปลอดภัยเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงหยุดยาว-ลอยกระทง

นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงวันหยุดยาว และเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2564 รวมถึงมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่า สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ได้กำหนดแผนปฏิบัติมาตรการเพื่อความปลอดภัย และมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

คาดว่าในช่วงวันหยุดยาวที่ใกล้จะถึงนี้ (21-24 ต.ค. 2564) และในวันที่ 19 พ.ย. 2564 ซึ่งตรงกับเทศกาลลอยกระทง จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวออกมาร่วมกิจกรรมตามแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำเป็นจำนวนมาก

 

 

ทั้งนี้ เพื่อเร่งตรวจตรา ควบคุม กำกับดูแลการใช้เรือ และท่าเทียบเรือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จท. มอบหมายให้หน่วยงานในส่วนกลาง และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1-7 ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยโดยเคร่งครัด เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

 

รวมทั้งมีการออกประกาศกรมเจ้าท่า จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ประกาศฉบับที่ 222/2564 เรื่อง กำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือในวันลอยกระทง พ.ศ.2564 ประกาศฉบับที่ 223/2564 เรื่องมาตรการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันลอยกระทง พ.ศ.2564 และประกาศฉบับที่ 224/2564 เรื่อง เตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือในวันลอยกระทง พ.ศ.2564

 

 

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคมขอความร่วมมือและเน้นย้ำประชาชนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือโดยเคร่งครัด และหากพบเห็นเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยทางน้ำ สามารถแจ้งสายด่วนกรมเจ้าท่า โทร. 1199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง