เตือนภาวะ "ลองโควิด" หลังหายป่วย ไม่มีเชื้อแต่ยังมีอาการ แนะพบแพทย์หาสาเหตุ

เตือนภาวะ "ลองโควิด" หลังหายป่วย ไม่มีเชื้อแต่ยังมีอาการ แนะพบแพทย์หาสาเหตุ
ข่าวสด
16 กันยายน 2564 ( 15:32 )
13
เตือนภาวะ "ลองโควิด" หลังหายป่วย ไม่มีเชื้อแต่ยังมีอาการ แนะพบแพทย์หาสาเหตุ

เตือนภาวะ "ลองโควิด" หลังหลายป่วย ไม่มีเชื้อแต่มีอาการหลงเหลือในช่วง 1-3 เดือนแรก พบได้ 30-50% โดยเฉพาะกลุ่มที่เคยป่วยรุนแรง แนะพบแพทย์

 

 

วันที่ 16 ก.ย.64 นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้แนวโน้มผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาหายรายวันมีจำนวนเพิ่มขึ้น สูงกว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่ อย่างไรก็ตาม หลายรายแม้จะหายป่วยและตรวจไม่พบเชื้อไวรัสในร่างกายแล้ว อาจจะยังมีอาการหลงเหลืออยู่ องค์การอนามัยโลก (WHO) เรียกอาการนี้ว่า “ภาวะลอง โควิด” (Long COVID) หรืออาการหลงเหลือของเชื้อโควิด-19 ระยะยาว ซึ่งพบภาวะนี้ได้ทั่วโลก ส่วนใหญ่จะมีอาการหลังจากหายป่วยในช่วง 1-3 เดือนแรก พบได้ร้อยละ 30-50 ของผู้ป่วยโรคโควิด-19 จึงไม่ต้องตกใจหรือกังวล

 

 

นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กล่าวว่า อาการของภาวะลองโควิดแสดงออกได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ผู้ป่วยแต่ละรายจะมีอาการแตกต่างกัน ไม่มีลักษณะตายตัว เช่น ไอ มีไข้ ปวดศีรษะ การรับรู้กลิ่นหรือรสชาติลดลง เจ็บหน้าอก หายใจไม่อิ่ม เหนื่อยล้า ปวดข้อหรือกล้ามเนื้อ ท้องเสีย เกิดจากการที่ภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลง และบางรายอาจมีอาการทางจิตใจ เช่น วิตกกังวล สมาธิสั้นลง หรือซึมเศร้าร่วมด้วย

 

 

โดยผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีแดงหรือผู้ป่วยอาการรุนแรงจะมีโอกาสเกิดภาวะลองโควิดสูงกว่ากลุ่มที่มีอาการน้อย เนื่องจากอาจมีปัจจัยเรื่องความเครียดที่สะสมมาตั้งแต่ช่วงป่วยโควิด จึงส่งผลต่อเนื่องอาจยาวนาน 3-6 เดือนกว่าจะกลับมาเป็นปกติ อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลให้เกิดภาวะลองโควิดด้วย เช่น อายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เรื่องเพศ พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย รวมทั้งผู้ที่มีโรคประจำตัวอื่นๆ ด้วย เช่น โรคหอบหืด และผู้ที่เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งผู้ที่หายป่วยแล้วไม่ต้องกังวลใจแต่อย่างใด

 

 

"หากผู้ที่หายป่วยจากโรคโควิด แล้วยังมีอาการที่กล่าวมา แนะนำให้พบแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง เนื่องจากบางรายอาจเป็นผลจากตัวยาที่ใช้ในการรักษา หรืออาจจะมีโรคอื่นๆ ร่วมด้วย จึงต้องตรวจเพิ่มเติมและรักษาให้ตรงกับปัญหา และยังมีความเป็นไปได้ในผู้หายป่วยแล้ว บางรายอาจจะติดเชื้อโควิด-19 ซ้ำได้ โดยเฉพาะการติดเชื้อที่ต่างไปจากสายพันธุ์เดิม แต่อาจไม่แสดงอาการชัดเจน ดังนั้น ผู้ป่วยโควิดแม้หายป่วยแล้ว ยังจำเป็นต้องปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัดเสมอ เช่น ใส่หน้ากากตลอดเวลาแม้อยู่บ้าน ล้างมือ ไม่ไปในแหล่งชุมชนแออัด สถานที่อากาศไม่ถ่ายเท" นพ.จักรรัฐ กล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง