รีเซต

"แบงก์" ทยอยปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ รับลูก"แบงก์ชาติ"หั่นดอกเบี้ยนโยบายเหลือ 0.50%

"แบงก์" ทยอยปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้  รับลูก"แบงก์ชาติ"หั่นดอกเบี้ยนโยบายเหลือ 0.50%
TNN ช่อง16
22 พฤษภาคม 2563 ( 14:15 )
430
"แบงก์" ทยอยปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้  รับลูก"แบงก์ชาติ"หั่นดอกเบี้ยนโยบายเหลือ 0.50%

 

เริ่มที่ ธนาคารกสิกรไทย  โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ย MOR (อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี) ลงสูงสุดถึง 0.38% ทำให้อัตราดอกเบี้ย MORคงเหลือเพียง 5.84% อีกทั้งธนาคารยังได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR(อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา)และ MRR(อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี) ลงอีก 0.13% ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยคงเหลือ 5.47% และ 5.97% ตามลำดับ  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

 

 

ธนาคารไทยพาณิชย์   ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทแบบมีระยะเวลา  MLRปรับลดจาก 5.375% เป็น 5.25% ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดในระบบธนาคาร อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี  MOR ปรับลดลงจาก 6.095% เป็น 5.845% และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี MRR ปรับลดลงจาก 6.345% เป็น5.995% ซึ่งปรับลดลงมากที่สุดในระบบธนาคาร

 

          

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ปรับลดอัตราดอกเบี้ย MLR, MORและ MRR ลงอีก โดย MLR ปรับลดลงจาก 5.83% เป็น 5.58% ส่วน MOR ปรับลดลงจาก 6.30% เป็น 5.95% MRR ปรับลดลงจาก 6.30% เป็น 6.05%

 

          

 

ธนาคารกรุงเทพ  ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ3 ประเภท ลงเหลือต่ำสุด 5.25% โดยเอ็มแอลอาร์เหลือ 5.25% ,เอ็มโออาร์ เหลือ 5.875% และเอ็มอาร์อาร์ เหลือ 5.75%

 

 

ธนาคารกรุงไทย (KTB)  ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR ลง 0.125% ต่อปี เหลือ 5.25% ต่อปี, MOR ลดลง 0.40% ต่อปี เหลือ 5.82% ต่อปี และ MRR ลดลง 0.125% ต่อปี เหลือ 6.22% ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เพื่อสนับสนุนภาครัฐในการเร่งกิจกรรมและกิจการทางเศรษฐกิจ ตลอดจนลดต้นทุนทางการเงินของผู้ประกอบการและประชาชนทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง 

 

 

และธนาคารออมสิน  ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปรับลด 0.125-0.25% ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำประเภทเงินกู้ที่มีระยะเวลา หรือ MLR (Minimum Lending Rate) ปรับลดลงจาก 6.275% เป็น 6.150% (ปรับลด 0.125%) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำประเภทเงินเบิกเกินบัญชี หรือ MOR (Minimum Overdraft Rate) ปรับลดลงจาก 6.245% เป็น 5.995% (ปรับลด 0.25%) และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี หรือ MRR (Minimum Retail Rate) ปรับลดลงจาก 6.370% เป็น 6.245% (ปรับลด 0.125%)

     

 

สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากไม่มีการปรับลดแต่อย่างใด โดยธนาคารออมสินในฐานะสถาบันการเงินเพื่อการออม ยังคงส่งเสริมภาคการออมต่อเนื่องต่อไป หรือภายหลังจากการประชุมครั้งต่อไปของ กนง. ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ซึ่งธนาคารจะมีการพิจารณาทบทวนการปรับอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง

 

ทั้งนี้ การปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ และยังคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก นั้น ธนาคารฯ ยังต้องแบกรับต้นทุนในส่วนนี้อยู่ แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอลดการนำเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIF) เช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ผ่อนปรนให้ลดการนำเงินสมทบกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) ซึ่งการได้ลดเงินสมทบเข้ากองทุนฯ (SFIF) จะสามารถนำมาชดเชยค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ จึงหวังว่าจะได้รับการผ่อนปรนในระยะอันใกล้นี้เช่นกัน

 

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง