TrueID

ทบ.ปรับ รพ.ค่ายทุกแห่งเป็น รพ.สนาม ดูแลผู้ป่วยโควิดในจังหวัด รองรับได้ 3,600 เตียง

ทบ.ปรับ รพ.ค่ายทุกแห่งเป็น รพ.สนาม ดูแลผู้ป่วยโควิดในจังหวัด รองรับได้ 3,600 เตียง
มติชน
26 กรกฎาคม 2564 ( 10:03 )
12
ทบ.ปรับ รพ.ค่ายทุกแห่งเป็น รพ.สนาม ดูแลผู้ป่วยโควิดในจังหวัด รองรับได้ 3,600 เตียง

 

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พล.ท.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ล่าสุด ซึ่งทุกส่วนกำลังช่วยกันนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่กระบวนการรักษา โดยนายกรัฐมนตรี มีบัญชาให้หน่วยงานภาครัฐจัดชุดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองช่วยเหลือ และรับผู้ติดเชื้อเข้าสู่โรงพยาบาล การจัดเตรียมพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อคัดแยก พักคอย ก่อนส่งเข้าสถานพยาบาล พร้อมกับให้ดำเนินการปรับสโมสรทหารและใช้สถานที่ของหน่วยทหารจัดทำเป็นพื้นที่พักคอย รวมทั้งการเพิ่มโรงพยาบาลสนามโดยใช้ศักยภาพของโรงพยาบาลค่ายของเหล่าทัพดำเนินการนั้น

 

ทั้งนี้ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้สั่งการให้ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กองทัพบก กรมแพทย์ทหารบก และทุกกองทัพภาค เร่งดำเนินการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ทันที โดยเฉพาะการปรับการบริหารจัดการโรงพยาบาลค่ายทุกแห่งและโรงพยาบาลสนามเดิมที่เตรียมไว้ทั้งหมดให้เป็นโรงพยาบาลสนามกองทัพบกประจำพื้นที่หรือจังหวัด เป็นโรงพยาบาลรองรับการให้บริการผู้ป่วยติดเชื้อในจังหวัดอย่างเต็มรูปแบบ โดยทำงานร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดในการรับและรักษาผู้ติดเชื้อ เพื่อให้การบริการประชาชนในสถานการณ์โควิดในแต่ละจังหวัดได้เต็มศักยภาพและทันต่อการแพร่ระบาดที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ โดยใช้บุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพบกร่วมกับสาธารณสุขประจำพื้นที่ดูแลผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ ทั้งนี้โรงพยาบาลกองทัพบก 37 แห่งมีความพร้อมสามารถรองรับผู้ป่วยโควิดได้ถึง 3,600 เตียง

 

อีกทั้ง ในปัจจุบันโรงพยาบาลค่ายของกองทัพบกยังรับหน้าที่เป็นสถานพยาบาลที่ดูแลให้คำปรึกษาแก่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่แยกกักตัวที่บ้าน Home isolation ในแต่ละจังหวัดอีกด้วย

 

 

นอกจากนี้ กองทัพบกกำลังเร่งปรับและเตรียมสถานที่ สโมสรทหารบก เพื่อจัดตั้งศูนย์ สำหรับคัดแยกผู้ติดเชื้อและพักรอ ก่อนที่จะส่งตัวเข้ารับการรักษาที่ รพ.สนามกองทัพบก และ รพ.สนามในพื้นที่ กทม.ต่อไป

 

สำหรับโรงพยาบาลค่ายของกองทัพบกทุกแห่ง ที่ได้ปรับเป็นโรงพยาบาลสนามกองทัพบกประจำจังหวัด ล่าสุดเปิดรับดูแลผู้ติดเชื้อโควิดแล้ว 17 แห่ง มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแล้ว 1,466 คน (24 กรกฎาคม 64) โดยในพื้นที่ กทม. มีโรงพยาบาลสนามกองทัพบก เปิดรับการรักษาดูแลผู้ป่วย 2 แห่ง ได้แก่ รพ.สนามกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 (300 เตียง), รพ.สนามมณฑลทหารบกที่ 11 (178 เตียง)

 

ส่วนในพื้นที่ภาคกลาง กองทัพภาคที่ 1 เปิดรับดูแลจำนวน 7 แห่ง (รพ.สนามกรมพลาธิการทหารบก จ.นนทบุรี, รพ.สนามศูนย์การทหารราบ จ.ประจวบคีรีขันธ์, รพ.สนามกองพันเสนารักษ์ที่1 จ.ลพบุรี, รพ.สนามมณฑลทหารบกที่ 19 จ.สระแก้ว, รพ.สนามกรมการทหารช่าง จ.ราชบุรี, รพ.สนามมณฑลทหารบกที่17 จ.กาญจนบุรี, รพ.สนามมณฑลทหารบกที่ 18 จ.สระบุรี), #ภาคอีสาน กองทัพภาคที่ 2จำนวน 4 แห่ง (รพ.สนามมณฑลทหารบกที่ 28 จ.เลย, รพ.สนามกองพันเสนารักษ์ที่ 6 จ.ร้อยเอ็ด, รพ.สนามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 จ.บุรีรัมย์, รพ.สนาม กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 จ.ยโสธร), #ภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 รับผู้ป่วยแล้ว 2 แห่ง (รพ.สนามมณฑลทหารบกที่ 310 จ.ตาก, รพ.สนาม มณฑลทหารบกที่ 35 จ.อุตรดิตถ์), #ภาคใต้ กองทัพภาคที่ 4 รับผู้ป่วยแล้ว รวม 5 แห่ง (รพ.สนามกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 5 จ.สงขลา, รพ.สนามกรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่ 15 จ.สงขลา, รพ.สนามกองพลพัฒนาที่ 4 จ.สงขลา, รพ.สนามกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25 จ.ระนอง, รพ.สนามกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 จ.กระบี่)

 

โดยผู้ติดเชื้อโควิดสามารถติดต่อเข้ารับการรักษาและขอความช่วยเหลือผ่าน ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดกองทัพบกได้ตลอด 24 ชม. คอลเซ็นเตอร์ โทร 02-092-7766 และ 08-8984-7605-10

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง