รีเซต

หนองคาย เด็กยุคใหม่จัดรายการวิทยุภาษาอังกฤษเสริมทักษะในโรงเรียน

หนองคาย เด็กยุคใหม่จัดรายการวิทยุภาษาอังกฤษเสริมทักษะในโรงเรียน
77ข่าวเด็ด
26 กรกฎาคม 2563 ( 01:31 )
173
หนองคาย เด็กยุคใหม่จัดรายการวิทยุภาษาอังกฤษเสริมทักษะในโรงเรียน

หนองคาย –  โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางภาษา ด้วยการจัดรายการวิทยุออนแอร์ผ่านเฟซบุค

นายธวัช บรรเลงรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ได้จัดให้มีโครงการรายการวิทยุ PTK English On Air เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางภาษาอังกฤษสู่ชุมชนในรูปแบบราการวิทยุและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 โดยได้ให้นักเรียนที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเป็นนักจัดรายการวิทยุ ช่วงเวลา 07.30-08.00 น. มีการนำเอาความรู้รอบตัว ข่าวสารต่าง ๆ ในสังคม มาเล่าเป็นภาษาอังกฤษ สลับกับภาษาไทยและเปิดเพลงให้ทั้งความรู้และความบันเทิง ก่อนจะเริ่มต้นการเรียนรู้ในห้องเรียนของแต่ละวัน

นายธวัช บรรเลงรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการจัดรายการวิทยุเพื่อการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ โดยครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของโรงเรียนเป็นผู้ดูแล ซึ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ด้วยการให้นักเรียนชั้น ม.1- 6 ชุมนุมPTK English On Air จัดรายการผ่านเฟซบุคแฟนเพจ ตลอดทั้งรายการประมาณ 30 นาที ครูและนักเรียนจะควบคุมดูแลกันเอง ซึ่งจะทำให้การสนทนาภาษาอังกฤษของนักเรียนได้ชัดเจน อีกทั้งยังเป็นการแสดงความมั่นใจให้ผู้ปกครองและชุมชนว่าโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารสามารถจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี.

…………………….

ข่าวที่เกี่ยวข้อง