รีเซต

จับตาอาเซียน 'สิงคโปร์' ยอดสะสมยังสูงสุด วันเดียวเพิ่ม 752 ราย 4 ประเทศไร้ติดเชื้อใหม่

จับตาอาเซียน 'สิงคโปร์' ยอดสะสมยังสูงสุด วันเดียวเพิ่ม 752 ราย 4 ประเทศไร้ติดเชื้อใหม่
มติชน
14 พฤษภาคม 2563 ( 21:22 )
120
จับตาอาเซียน 'สิงคโปร์' ยอดสะสมยังสูงสุด วันเดียวเพิ่ม 752 ราย 4 ประเทศไร้ติดเชื้อใหม่

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) ประมวลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ดังนี้

จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-สิงคโปร์ +752 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 26,098 ราย)
-อินโดนีเซีย +568 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 16,006 ราย)
-ฟิลิปปินส์ +258 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 11,876 ราย)
-มาเลเซีย +40 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 6,819 ราย)
-ไทย +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 3,018 ราย)
-พม่า +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 181 ราย) ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน
-เวียดนาม +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 288 ราย)
-บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 122 ราย)
-ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง