ตรัง ชาวบ้านรวมตัวจัดตั้งกลุ่มจิตอาสาตามรอยศาสตร์พระราชา

ตรัง  ชาวบ้านรวมตัวจัดตั้งกลุ่มจิตอาสาตามรอยศาสตร์พระราชา
77ข่าวเด็ด
21 กรกฎาคม 2563 ( 03:01 )
29
ตรัง  ชาวบ้านรวมตัวจัดตั้งกลุ่มจิตอาสาตามรอยศาสตร์พระราชา

ชาวบ้านจากหลายพื้นที่และหลายจังหวัดรวมตัวจัดตั้งกลุ่มจิตอาสาพัฒนาตามรอยศาสตร์พระราชา นาม “กลุ่มคนรักวอ” ทั้งลงขันเงินส่วนตัว เครื่องมือ ค่าน้ำมัน ยานพาหนะการเดินทางออกตระเวนร่วมกันพัฒนาพื้นที่สาธารณะช่วยเหลือชุมชน วัด โรงเรียน และสังคม โดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณราชการ ช่วยชุมชนประหยัดงบทำความสะอาด พัฒนา ปรับปรุง

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ตัวอย่างกลุ่มชาวบ้าน ซึ่งน่ายกย่อง และเป็นแบบอย่างให้กับชาวบ้านและสังคมทั่วไป ที่รวมกลุ่มกันทำความดี โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ โดยกลุ่มชาวบ้านกลุ่มนี้ เป็นผู้ใช้เครือข่ายวิทยุสื่อสารทั้งในจังหวัดตรัง และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งตรัง พัทลุง กระบี่ สงขลา และนครศรีธรรมราช รวมกลุ่มกันทำความดี ด้วยการจัดตั้งกลุ่ม “จิตอาสาพัฒนาตามรอยศาสตร์พระราชา ในนาม “กลุ่มคนรักวอ” “ เพื่อออกตระเวนร่วมกันพัฒนาพื้นที่สาธารณะช่วยเหลือชุมชน วัด โรงเรียน และพื้นที่สาธารณะประโยชน์อื่นๆ โดยการลงขันเงินส่วนตัว เครื่องมือทำงาน ค่าน้ำมัน ยานพาหนะการเดินทางออกตระเวนร่วมกันพัฒนาพื้นที่สาธารณะช่วยเหลือชุมชน วัด โรงเรียน และสังคม โดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณราชการ เชื่อจะสามารถช่วยชุมชนประหยัดงบประมาณในการทำความสะอาด พัฒนา ปรับปรุง และในอนาคตพื้นที่ใด เกิดภัยพิบัติ หรือต้องการความช่วยเหลือใดๆ ทางกลุ่มก็พร้อมจะช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงาน เพื่อช่วยเหลือชุมชนต่อไป


นายชนะไพ เสียมไหม อยู่บ้านเลขที่ 101 หมู่ 7 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ตัวแทน “ กลุ่มคนรักวอ จิตอาสาพัฒนาตามรอยศาสตร์พระราชา” กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาว่า พวกตนเป็นเครือข่ายคนใช้ ว. หรือวิทยุสื่อสาร โดยรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่มพลังจิตอาสา โดยใช้เวลารวมกลุ่มกันเป็นจิตอาสามาได้ประมาณ 4 – 5 เดือนขณะนี้มีสมาชิกจากหลายจังหวัดที่ติดต่อสื่อสารกันผ่านทางวิทยุสื่อสาร หรือ ว.รวมประมาณ 60 คน แล้ว จากหลายจังหวัดเช่น ตรัง พัทลุง กระบี่ สงขลา และนครศรีธรรมราช เพื่อหลังจากนี้จะออกลาดตระเวนร่วมกันทำความดีช่วยเหลือสังคมในรูปแบบการร่วมพัฒนาพื้นที่ชุมชน แหล่งสาธารณะประโยชน์ เช่น วัด โรงเรียน มัสยิด หรือพื้นที่สาธารณะประโยชน์อื่นๆ ตามแต่สมาชิกในกลุ่มจะเห็นสมควร และหมุนเวียนกันไปทุกๆจังหวัดที่มีสมาชิกในการติดต่อประสานพื้นที่ที่อยากให้กลุ่มจิตอาสาไปช่วย ก็พร้อมจะไปช่วยเหลือร่วมกันพัฒนา หากไปก็จะแจ้งให้ทางผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ได้รับทราบเท่านั้น ไม่ต้องแจ้งผ่านคนอื่น ไม่ต้องมีหน่วยงานราชการ หรือคนสำคัญในจังหวัดมาร่วม ไม่มีการต้อนรับ หรือไม่ต้องมีพิธีเปิดอะไรให้เอิกเกริก เมื่อไปถึงพื้นที่ตามเวลานัดหมาย ก็เริ่มทำงานกันทันที โดยแต่ละพื้นที่เจ้าภาพนำทำงานพัฒนา ก็คือ สมาชิกของกลุ่มในพื้นที่นั้นๆรับผิดชอบ รวมทั้งผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ทุกคนจะใช้งบประมาณส่วนตัว ทั้งค่าน้ำมันเดินทาง ยานพาหนะ ค่าน้ำมันเครื่องตัดหญ้า รวมทั้งในส่วนของอุปกรณ์เครื่องมือในการพัฒนา ต่างคนก็จะนำกันมาเองทั้งหมด โดยทางวัด หรือว่าโรงเรียน หรือว่าหมู่บ้าน ชุมชนนั้นๆ ไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนั้นหากใครมีความพร้อมจะนำอะไรมาทำกับข้าว รับประทานอาหารร่วมกันก็นำกันมาเอง โดยครั้งนี้เป็นครั้งแรกของกิจกรรม เริ่มที่วัดห้วยนาง ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ทั้งหมดได้ร่วมกันพัฒนากวาดขยะ ตัดหญ้ารอบๆบริเวณวัด รวมทั้งตัดหญ้าภายในสวนป่าไม้เศรษฐกิจแปลงใหญ่ของวัด เนื้อที่กว่า 6 ไร่ จนโล่งเตียน ช่วยวัดห้วยนางประหยัดเงินของวัดที่จะนำมาพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ได้จำนวนมาก และเหล่าสมาชิกได้นำอาหารจากท้องถิ่นตนเองมาร่วมรับประทานอาหารร่วมกันด้วย เช่น ในวันนี้ทางเจ้าภาพ หรือเจ้าของบ้าน ได้เตรียมต้มซุปเนื้อวัว ขนมจีน แกงเขียวหวาน น้ำยาปักษ์ใต้ ไว้ต้อนรับ ขณะที่สมาชิกบางท่านนำแพะมาร่วมทำกับข้าวไว้รับประทานร่วมกันด้วย ทั้งหมดนี้ เป็นงบประมาณส่วนตัวของแต่ละคน อุปกรณ์เครื่องมือในการพัฒนา ทั้ง มีดพร้า ไม้กวาด เครื่องตัดหญ้า หรืออื่นๆ สมาชิกก็ขนกันมาเองจากบ้านและออกเงินค่าน้ำมันเครื่องตัดหญ้า ค่าน้ำมันยานพาหนะ ค่าเดินทางด้วยตนเองทั้งหมด โดยทางวัด หรือว่าโรงเรียน หรือว่าหมู่บ้าน ไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เป็นจิตอาสาที่เสียสละ แรงกาย เงิน ของตนเอง และอนาคตจะรวบรวมให้ได้มากกว่านี้ เพื่อเป็นพลังจิตอาสา ซึ่งทางกลุ่มก็พร้อมจะช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงาน เพื่อช่วยเหลือชุมชนต่อไป ส่วนงานพัฒนาจะหมุนเวียนกันไปในทุกพื้นที่ที่สมาชิกต้องการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง