รีเซต

ธนาคารจีนเพิ่ม 'สินเชื่อ' สนับสนุนบ.วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

ธนาคารจีนเพิ่ม 'สินเชื่อ' สนับสนุนบ.วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
Xinhua
26 พฤษภาคม 2567 ( 16:19 )
8
ธนาคารจีนเพิ่ม 'สินเชื่อ' สนับสนุนบ.วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

  (แฟ้มภาพซินหัว : หุ่นยนต์ที่จัดแสดงในนิทรรศการจัดแสดงนวัตกรรมและความสำเร็จของผู้ประกอบการในหมู่นักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีฮาร์บิน ในนครฮาร์บิน มณฑลเฮยหลงเจียงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน วันที่ 13 พ.ค. 2024) 

ปักกิ่ง, 26 พ.ค. (ซินหัว) -- ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศจีน (CDB) ซึ่งเป็นธนาคารเชิงนโยบายรายใหญ่ของจีน เพิ่มการสนับสนุนทางการเงินระยะกลางและระยะยาวสำหรับผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายนของปีนี้ ธนาคารฯ ได้ปล่อยสินเชื่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวม 4.06 หมื่นล้านหยวน (ราว 2.1 แสนล้านบาท) โดยในจำนวนนี้มีเงิน 1.65 หมื่นล้านหยวน (ราว 8.52 หมื่นล้านบาท) นำไปใช้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาวงจรรวม อุปกรณ์เครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม วัสดุพื้นฐาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานใหม่ ชีวการแพทย์ และสาขาอื่นๆ

ตั้งแต่ปี 2021 ธนาคารฯ ได้จัดตั้งสินเชื่อพิเศษสำหรับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการวิจัยขั้นพื้นฐาน

ปัจจุบันธนาคารฯ ออกสินเชื่อไปแล้วมากกว่า 2.77 แสนล้านหยวน (ราว 1.43 ล้านล้านบาท) เพื่อสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีหลักและเทคโนโลยีสำหรับอนาคตขั้นพื้นฐาน ช่วยส่งเสริมการจัดวางผังและการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญ อีกทั้งยกระดับการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ระดับชาติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง