บางกอกแอร์เวย์ส ปิดสำนักงานออกตั๋ว 'วิภาวดี-เชียงใหม่-ภูเก็ต' 16-25 เม.ย. สกัดโควิด

บางกอกแอร์เวย์ส ปิดสำนักงานออกตั๋ว 'วิภาวดี-เชียงใหม่-ภูเก็ต' 16-25 เม.ย. สกัดโควิด
มติชน
15 เมษายน 2564 ( 11:25 )
19
บางกอกแอร์เวย์ส ปิดสำนักงานออกตั๋ว 'วิภาวดี-เชียงใหม่-ภูเก็ต' 16-25 เม.ย. สกัดโควิด

 

 

ข่าววันนี้ 15 เมษายน ส่วนประชาสัมพันธ์องค์กร สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส แจ้งว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จึงมีความจำเป็นที่จะต้องประกาศปิดให้บริการสำนักงานออกบัตรโดยสาร ได้แก่ สำนักงานใหญ่ (ถนนวิภาวดีรังสิต), สำนักงานเชียงใหม่ และสำนักงานภูเก็ต เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 16-25 เมษายน 2564

 

 

ผู้โดยสารสามารถติดต่อบริษัท ได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้ คอลเซ็นเตอร์ โทร 1771 และโทร 0-2270-6699 (ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.) รวมถึงอีเมล์ PG Live Chat https://bit.ly/PGLiveChatTH

 

 

ทั้งนี้ พนักงานในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน จะปฏิบัติงานภายใต้มาตรการการทำงานที่บ้าน ยกเว้นพนักงานในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานหน้างาน เช่น งานบริการผู้โดยสารภาคพื้น งานบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน งานซ่อมบำรุงอากาศยาน รวมถึงงานที่ต้องใช้ระบบปฏิบัติการ โดยพนักงานทุกคนจะปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และเข้มงวดในการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือ แว่นตา หมั่นล้างมือสม่ำเสมอ เว้นระยะห่างระหว่างกัน รวมถึงการดูแลตนเอง ในกรณีที่เดินทางออกนอกพื้นที่ หรือพบปะกับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่/สถานเสี่ยงต่อการระบาดของเชื้อฯ

 

 

บริษัท ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และยังคงยึดมั่นในการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้โดยสารและพนักงานผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ และดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายใต้ข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย อย่างต่อเนื่องโดยเคร่งครัด

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง