รีเซต

กทม.ห่วงคนกรุงคลายกังวล "โควิด-19" ไม่ป้องกันตัว สั่ง จนท.ลงพื้นที่กวดขันมาตรการเข้มข้น

กทม.ห่วงคนกรุงคลายกังวล "โควิด-19" ไม่ป้องกันตัว สั่ง จนท.ลงพื้นที่กวดขันมาตรการเข้มข้น
มติชน
25 พฤษภาคม 2563 ( 17:43 )
88
กทม.ห่วงคนกรุงคลายกังวล "โควิด-19" ไม่ป้องกันตัว สั่ง จนท.ลงพื้นที่กวดขันมาตรการเข้มข้น
กทม.ห่วงคนกรุงคลายกังวล “โควิด-19” ไม่ป้องกันตัว สั่ง จนท.ลงพื้นที่กวดขันมาตรการเข้มข้น

โควิด-19 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร ที่ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) ว่า ที่ประชุมได้หารือกันถึงพฤติกรรมของประชาชนที่ปัจจุบันเริ่มคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ลงไปค่อนข้างมาก ทำให้ประชาชนรวมถึงสถานประกอบการบางส่วนเริ่มละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ขึ้นได้ ที่ประชุมจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต ตำรวจนครบาล และ กอ.รมน.กทม. ตรวจแนะนำสถานประกอบการ และประชาชนที่ประกอบกิจกรรมทุกประเภทอย่างเข้มข้น เพื่อให้คำแนะนำสถานประกอบการและประชาชนปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการผ่อนปรนอย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล และการล้างมือบ่อยๆ

พล.ต.ท.โสภณ กล่าวว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังแจ้งเตือนไปถึงประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ และผู้ที่มีโรคประจำตัว หากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน หรือมีอาการเจ็บป่วยไม่มาก หรือสามารถดูแลรักษาด้วยตนเองได้ ขอให้หลีกเลี่ยงการไปโรงพยาบาลซึ่งเป็นสถานที่เสี่ยงต่อการรับเชื้อโรคไม่ว่าเชื้อโควิด-19 หรือเชื้อโรคอื่นใด รวมทั้งขอให้สำนักอนามัยประสานสำนักงานเขตเพื่อตรวจคัดกรองเชิงรุกกลุ่มเสี่ยง อาทิ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ต้องขังแรกรับ พนักงานขับรถและพนักงานประจำรถสาธารณะ พนักงานไปรษณีย์และพนักงานส่งของ พระหรือนักบวชหรือผู้ปฏิบัติงานในศาสนสถาน คนงานก่อสร้าง บุคลากรของ กทม.ที่ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง ผู้เกี่ยวข้องที่มีความเสี่ยงในโรงเรียนสังกัดกทม. บุคลากรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจที่ต้องพบปะประชาชนจำนวนมาก พนักงานร้านอาหาร ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ในตลาด รวมถึงพนักงานขายของในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

“อย่างไรก็ตาม สำหรับการใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ที่รัฐบาลและ กทม.ขอความร่วมมือประชาชนสแกนคิวอาร์โค้ด ก่อนและหลังเข้าใช้บริการสถานประกอบการต่างๆ นั้น ศบค.กทม. ขอแจ้งเตือนประชาชนว่า ปัจจุบันมีเพียงเว็บไชต์ www.ไทยชนะ.com เท่านั้น ยังไม่มีแอพพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์อื่นใด จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังอย่าหลงเชื่อและกรอกข้อมูลส่วนตัวในเว็บไซต์หรือแอพพ์ฯ อื่นใด เพราะอาจถูกโจรกรรมข้อมูลได้” พล.ต.ท.โสภณ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง