รีเซต

สธ.เน้นย้ำการทำความสะอาดจุดสัมผัสในห้าง ลดแพร่เชื้อโควิด-19

สธ.เน้นย้ำการทำความสะอาดจุดสัมผัสในห้าง ลดแพร่เชื้อโควิด-19
มติชน
16 พฤษภาคม 2563 ( 17:42 )
175
สธ.เน้นย้ำการทำความสะอาดจุดสัมผัสในห้าง ลดแพร่เชื้อโควิด-19

สธ.เน้นย้ำการทำความสะอาดจุดสัมผัสในห้าง ลดแพร่เชื้อโควิด-19

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ที่ กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ยังคงเน้นย้ำมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกิจการทั้ง 4 กลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มความเสี่ยงต่ำจนถึงกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดใหญ่ต้องให้ความสำคัญเมื่อเริ่มกลับมาให้บริการ คือ การทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ ที่จะมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก อาทิ พื้น ผนัง เคาน์เตอร์บริการ ห้องสุขา ต้องจัดพนักงานทำความสะอาดจุดสัมผัสเป็นรายชั่วโมง โดยพนักงานทำความสะอาดต้องผ่านการตรวจวัดไข้ทุกวัน ป้องกันความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อในระหว่างปฏิบัติงาน รวมทั้งต้องให้ความสำคัญการกำจัดขยะที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากการใช้ภาชนะประเภทใช้แล้วทิ้ง ให้พร้อมเมื่อเปิดให้บริการ

พญ.พรรณพิมล กล่าวต่อว่า ประชาชนอาจมีข้อกังวลการที่ห้างสรรพสินค้าไม่ได้เปิดให้บริการ เมื่อเปิดให้บริการอีกครั้งจะมีผลต่อระบบถ่ายเทอากาศหรือไม่นั้น จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า แม้ว่าที่ผ่านมาห้างสรรพสินค้าจะไม่ได้เปิดบริการ แต่ได้เดินระบบเพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศอยู่ทุกวัน โดยได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมเรื่องความสะอาดและการจัดการระบบถ่ายเทอากาศเพิ่มเติม เพื่อให้มีการไหลเวียนอากาศเพิ่มขึ้น รวมทั้งได้ให้คำแนะนำเรื่องการวัดระดับคลอรีนในระบบถังเก็บน้ำว่าได้มาตรฐานหรือไม่ เนื่องจากหากเก็บน้ำไว้นานเกินไปค่าคลอรีนในน้ำอาจเจือจางได้

“สำหรับประชาชนผู้ใช้บริการได้ย้ำมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคล ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา ยกเว้นแค่ช่วงรับประทานอาหาร หรือช่วงออกกำลังกายหนักๆเท่านั้น ส่วนผู้ให้บริการที่ต้องเจอลูกค้าจำนวนมากต้องสวมหน้ากากและใส่เฟสชิลด์ร่วมด้วย ที่สำคัญต้องมีจุดล้างมือ จุดคัดกรองวัดไข้ และกำหนดจุดเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมอีกด้วย” พญ.พรรณพิมล กล่าว

 

พญ.พรรณพิมล กล่าวว่า ข้อสังเกตจากการสำรวจการประกอบกิจการระยะผ่อนคลายที่ 1 พบว่า ตลาด ร้านอาหาร/แผงลอย ซูเปอร์มาร์เก็ต ผ่านมาตรการคุมเข้มถึงร้อยละ 95 ที่ต้องเน้นย้ำเพิ่มคือการคุมจำนวนคนต่อพื้นที่ไม่ให้แน่นเกินไป กำหนดเวลาการเข้าใช้งานไม่นานมากไป การทำความสะอาดจุดเสี่ยงเพิ่ม และคนขายหรือผู้ให้บริการต้องใส่หน้ากากให้ถูกต้อง ไม่ใช่ใส่ปิดแค่คางเท่านั้น ถ้าพบเจอต้องช่วยให้คำแนะนำ ส่วนร้านเสริมสวย ร้านตัดขนสัตว์สนามกีฬา สวนสาธารณะ จุดที่เน้นย้ำ คือ เรื่องการทำความสะอาดห้องน้ำ อุปกรณ์ และการกำจัดขยะอย่างถูกสุขลักษณะ ถ้าเราร่วมมือกันใช้ชีวิตวิถีใหม่อย่างปลอดภัย เชื่อว่ามาตรการผ่อนคลายระยะที่สองนี้จะผ่านไปได้ด้วยดี ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อแนะนำขอให้แจ้งได้ที่ แอปพลิเคชัน Thai stop COVID-19

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง