"เซ็นทรัล เอ็มบาสซี" แจ้งปิดพท.-ร้านแบรนด์เนม หลังพบไทม์ไลน์ "ดีเจมะตูม" พบเข้าใช้บริการ

"เซ็นทรัล เอ็มบาสซี" แจ้งปิดพท.-ร้านแบรนด์เนม หลังพบไทม์ไลน์ "ดีเจมะตูม" พบเข้าใช้บริการ
มติชน
21 มกราคม 2564 ( 19:35 )
59
"เซ็นทรัล เอ็มบาสซี" แจ้งปิดพท.-ร้านแบรนด์เนม หลังพบไทม์ไลน์ "ดีเจมะตูม" พบเข้าใช้บริการ

หลังจากที่ “ดีเจมะตูม” ตรวจพบติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาใช้บริการ ที่ร้านค้าภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 นั้น

 
ล่าสุดเพจ เซ็นทรัล เอ็มบาสซี ได้ออกประกาศเพื่อปิดพื้นที่ในห้างบางส่วน โดยมีรายละเอียดคือ
 
 
“ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข่าวผ่านทางสื่อต่างๆ เรื่องการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาใช้บริการ ที่ร้านค้าภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 นั้น ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี มิได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด โดยหลังจากได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว พบว่า ได้เข้ามาใช้บริการจริง ได้แก่ The Embassy Lounge ช่วงเวลา 13:00 -15:40 น. ร้าน MCM ช่วงเวลา 15:50-17:10 น., ร้าน Audemars Piguet ช่วงเวลา 17:30 -17:35 น. และได้เดินทางออกจากศูนย์การค้าฯ เวลา 17:40 น. ดังนั้น ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี จึงได้เร่งดำเนินการตามมาตรการการปฏิบัติตามแนวทางการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
 
 
1. ศูนย์การค้าฯ ได้ตรวจสอบเส้นทางการใช้บริการทั้งหมดโดยละเอียด และดำเนินการปิดให้บริการ The Embassy Lounge, ร้าน MCM และร้าน Audemars Piguet, ทันทีเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 – 23 มกราคม 2564 พร้อมทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคเป็นกรณีพิเศษ (Deep Cleaning) ทุกพื้นผิวสัมผัสภายในร้านค้า และพื้นที่โดยรอบอย่างเร่งด่วนและทันที
 
 
2. ดำเนินการให้พนักงานในร้านค้าและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาล และหยุดปฏิบัติหน้าที่เพื่อเฝ้าระวังอาการเป็นระยะเวลา 14 วัน พร้อมติดตามผลอย่างใกล้ชิด
 
 
3. ดำเนินการทำความสะอาดเป็นกรณีพิเศษ (Deep Cleaning) และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกจุดสัมผัส ภายในพื้นที่ศูนย์การค้าฯ ทั้งหมด เพิ่มเติมจากมาตรการความสะอาดและปลอดภัยด้านสุขอนามัยที่ศูนย์การค้าฯ ได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด
 
 
ทั้งนี้ ศูนย์การค้าฯ ขอยืนยันว่า เราตระหนักถึงความสำคัญของสุขอนามัย และความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน รวมถึงพนักงานในร้านค้าทุกคนเป็นอันดับแรก เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจในการใช้บริการ โดยได้เฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันขั้นสูงสุดตามตามแนวทางการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสฯ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและเข้มงวดเป็นประจำทุกวัน
 
 
ขอแสดงความนับถือ
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี
วันที่ 21 มกราคม 2564
 
 
 
 
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง