รายได้คลัง 8 เดือนวิกฤต หลุดเป้า 12.1% เฉียด 2 แสนล้าน หวั่นกระทบจัดทำงบฯ

รายได้คลัง 8 เดือนวิกฤต หลุดเป้า 12.1% เฉียด 2 แสนล้าน หวั่นกระทบจัดทำงบฯ
มติชน
29 มิถุนายน 2564 ( 18:58 )
34
รายได้คลัง 8 เดือนวิกฤต หลุดเป้า 12.1% เฉียด 2 แสนล้าน หวั่นกระทบจัดทำงบฯ

ข่าววันนี้ น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวว่า การจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิครึ่งปีแรก ที่ต่ำกว่าประมาณการ เป็นผลพวงจากเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อีกทั้งยังมีการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ อย่างไรก็ตามปลัดกระทรวงการคลังมอบนโยบายให้กรมภาษีไปเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณ 2564 ให้เข้าเป้า ซึ่งขณะนี้กรมจัดเก็บรายได้ ทั้งกรมสรรพสาพร สรรพสามิต และกรมศุลกากร ก็รับนโยบายไปแล้ว และจะเร่งดูแล หลังจากในช่วงที่ผ่านมาจัดเก็บรายได้พลาดเป้าหมายไปกว่าแสนล้านบาท

 

รายงานจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิ 8 เดือนของปีงบประมาณ 64 (ตุลาคม 2563 – พฤษภาคม 2564) ยังเก็บต่ำกว่าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง โดยจัดเก็บที่ 1.44 ล้านล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 98,672 ล้านบาท หรือคิดเป็น 12.1% และต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 58,035 ล้านบาท หรือ 3.9% โดยพบว่ายอดจัดเก็บรายได้ติดลบลงทุกรายการ โดยเฉพาะจาก 3 กรมภาษี กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร เก็บรายได้รวมกัน 1.5 ล้านล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 11,711 ล้านบาท และต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 181,712 ล้านบาท

 

ขณะเดียวกัน การนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจก็ลดลงเช่นกันมีรายได้ทั้งสิ้น 81,424 ล้านบาท ลดลง 67,859 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน และลดลง 41,038 ล้านบาทเมื่อเทียบกับเป้าหมาย เนื่องจากปีนี้รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่มีผลประกอบการลดลงจากผลกระทบโควิด รวมถึงธนาคารรัฐก็นำกำไรไปช่วยเหลือลูกหนี้และมีการตั้งสำรองเผื่อหนี้เสียที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ขณะที่รายได้อื่นจัดเก็บได้ 118,212 ล้านบาท ลดลง 12,323 ล้านบาทจากปีที่แล้ว และต่ำกว่าเป้าหมาย 9,046 ล้านบาท

 

สำหรับการจัดเก็บรายได้ของกรมภาษีช่วง 8 เดือน พบว่า กรมสรรพากร จัดเก็บรายได้อยู่ที่ 1.05 ล้านล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 138,036 ล้านบาท หรือ 11.5% จากประมาณการที่ตั้งไว้ที่ 1.19 ล้านล้านบาท กรมสรรพสามิต จัดเก็บรายได้อยู่ที่ 374,492 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 41,804 ล้านบาท หรือ 10% จากประมาณการที่ตั้งไว้ 416,296 ล้านบาท และกรมศุลกากร จัดเก็บรายได้อยู่ที่ 67,428 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 1,872 ล้านบาท หรือ 2.7% จากประมาณการที่ตั้งไว้ที่ 69,300 ล้านบาท

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การจัดเก็บรายได้ทั้งปีนี้คาดว่าจะทำได้ต่ำกว่าเป้าหมายแน่นอน โดยจะไม่ต่ำกว่า 2 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นสิ่งที่คลังกังวลเพราะอาจกระทบต่อการจัดทำงบประมาณในปีถัดไป รวมถึงการจัดทำแผนบริหารหนี้ เพราะมีความเป็นไปได้ว่าคลังอาจต้องจำเป็นกู้เงินในส่วนกรอบรายจ่ายสูงกว่ารายได้มาใช้ปิดหีบ หากรายได้เข้ามาต่ำมากจริง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง