รีเซต

เอสซีบี- วิสเทค ผุดหลักสูตรต่อยอดดิจิทัลในอุตฯอาหาร-เครื่องดื่ม

เอสซีบี- วิสเทค ผุดหลักสูตรต่อยอดดิจิทัลในอุตฯอาหาร-เครื่องดื่ม
มติชน
21 ธันวาคม 2564 ( 12:32 )
15
เอสซีบี- วิสเทค ผุดหลักสูตรต่อยอดดิจิทัลในอุตฯอาหาร-เครื่องดื่ม

ข่าววันนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สถาบันวิทยสิริเมธี หรือ VISTEC จัดพิธีปิดหลักสูตร “MISSION X” The Boot Camp of Advanced Corporate Transformation รุ่นที่ 3 หลักสูตรลับคมวิสัยทัศน์ทางด้านดิจิทัลสำหรับผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำของประเทศ ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มพร้อมธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งห่วงโซ่คุณค่า (F&B and Value Chain) จากกว่า 30 องค์กร เพื่อสร้างการเติบโตแบบยกกำลัง (Exponential Growth) ให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน

 

หลักสูตรครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการจุดประกายให้ทุกองค์กรที่เข้าร่วมสามารถตกผลึกแนวคิดการทำ Digital Transformation สู่การลงมือพัฒนาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริง พร้อมก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมสู่ศักยภาพใหม่ที่จะทำให้ทั้งองค์กรและภาพรวมอุสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของไทยสามารถแข่งขันได้ในฐานะศูนย์กลางอาหารของโลกได้อย่างสำเร็จต่อไป

 

ทั้งนี้ธนาคารไทยพาณิชย์ และ VISTEC เตรียมแผนขยายผลหลักสูตรไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่สำคัญของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมี นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานหลักสูตร “MISSION X” The Boot Camp of Advanced Corporate Transformation ดร.ยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ นายธนา เธียรอัจฉริยะ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ และ รศ.ดร.สรณะ นุชอนงค์ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิทยสิริเมธี ร่วมพิธีปิดหลักสูตร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง