จับตา 'ประยุทธ์' ถกศบค. 'ขยายล็อกดาวน์' หลังยอดโควิดพุ่งต่อเนื่อง

จับตา 'ประยุทธ์' ถกศบค. 'ขยายล็อกดาวน์' หลังยอดโควิดพุ่งต่อเนื่อง
ข่าวสด
1 สิงหาคม 2564 ( 14:39 )
36
จับตา 'ประยุทธ์' ถกศบค. 'ขยายล็อกดาวน์' หลังยอดโควิดพุ่งต่อเนื่อง

 

จับตา 'ประยุทธ์' ถกศบค. 'ขยายล็อกดาวน์' หลังยอดโควิดพุ่งต่อเนื่อง เข้มคุยแผนให้วัคซีน-ปรับระดับพื้นที่ควบคุม-ขายอาหาร-เปิดแคมป์คนงาน

 

 

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 1ส.ค.64 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) หรือศบค.ครั้งที่11/2564 ผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ร่วมกับรัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้อง อาทิ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ประธานคณะกรรมการจัดสรรวัคซีนและที่ปรึกษาด้านสาธารณสุข

 

 

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชา รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดีอีเอส

 

 

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาการสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. ตัวแทนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รองปลัดกระทรวงอุตสากรรม ตัวแทนกรมการค้าภายในเป็นต้น

 

 

สำหรับวาระการประชุมมีวาระเพื่อทราบ โดยศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อโควิด -19 (ศปก.สธ.)รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดและผู้ติดเชื้อ ผลการประเมินมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ (ล็อกดาวน์ )ตามข้อกำหนดในระยะเวลา 14 วัน

 

 

ขณะที่วาระเพื่อพิจารณา มีแผนการให้บริการวัคซีนโควิด -19 การยกระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร และปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 รวมถึงการผ่อนคลายกิจกรรมแคมป์คนงานก่อสร้างที่ผ่านการประเมินแล้ว ให้ดำเนินการได้ และให้ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในห้างสรรพสินค้า สามารถจำหน่ายอาหารในรูปแบบ ออนไลน์ เดลิเวอรี่

 

 

นอกจากนั้นจะพิจารณาให้กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อนุโลมผ่อนผันให้รถขนส่งของบริษัทเอกชนที่สนับสนุนการขนส่งถังบรรจุก๊าชอ็อกชิเจนและก๊าซทางการแพทย์สามารถเดินทางในพื้นที่ต่าง ๆได้ทุกห้วงเวลา และพิจารณาจัดตั้ง สำนักงานกสทช.เป็นศูนย์ปฏิบัติการภายในโครงสร้างของศบค.

 

 

สำหรับวาระเรื่องอื่นๆ จะหารือเกี่ยวกับประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพ.รก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 23 ฉบับที่ 28 ฉบับที่ 29 และคำสั่งศบค.ที่ 9/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่ฝ้าระวังสูง และคำสั่ง

 


ที่ 10/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่ฝ้าระวังสูง และประกาศ เรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่13) รวมถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ของศูนย์ปฏิบัติการด้านการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง