รีเซต

หมู่บ้านในฉางชุน พัฒนาการเกษตร เพิ่มรายได้เกษตรกร

หมู่บ้านในฉางชุน พัฒนาการเกษตร เพิ่มรายได้เกษตรกร
Xinhua
24 พฤษภาคม 2566 ( 13:22 )
46
หมู่บ้านในฉางชุน พัฒนาการเกษตร เพิ่มรายได้เกษตรกร

ฉางชุน, 23 พ.ค. (ซินหัว) -- หมู่บ้านตงเฟิง เขตจิ่วไถ เมืองฉางชุน มณฑลจี๋หลินทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ได้ใช้ประโยชน์จากทำเลที่ตั้งอันเป็นแหล่งเพาะปลูกและมีระบบคมนาคมขนส่งสะดวกสบายมาปรับปรุงโครงสร้างการเพาะปลูกของอุตสาหกรรมการเกษตรท้องถิ่นตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งดึงดูดบรรดาเกษตรกรร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมการเพาะปลูกผัก ผลไม้ และดอกไม้อันมีอัตลักษณ์ นำไปสู่การเพิ่มพูนรายได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง