รีเซต

แพทย์ยัน รพ.สนาม เป็นทางรอดเดียว จี้รัฐเด็ดขาด ปชช.หยุดวิจารณ์ไม่สร้างสรรค์

แพทย์ยัน รพ.สนาม เป็นทางรอดเดียว จี้รัฐเด็ดขาด ปชช.หยุดวิจารณ์ไม่สร้างสรรค์
มติชน
7 มกราคม 2564 ( 13:37 )
40
แพทย์ยัน รพ.สนาม เป็นทางรอดเดียว จี้รัฐเด็ดขาด ปชช.หยุดวิจารณ์ไม่สร้างสรรค์

วันนี้ (7 มกราคม 2564) รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชย์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ออกแถลงการณ์ในนามสมาคมอุรเวชย์แห่งประเทศไทย เรียกร้องความร่วมมือร่วมใจต้านภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19

 

ทั้งนี้แถลงการณ์ระบุว่า

 

ในท่ามกลางกระแสการลุกลามของโรคโควิด- 19 ไปเกือบทั่วประเทศ ทุกภาคส่วนกำลังเร่งทำงาน กันอย่างหนักเพื่อหยุดยั้งสถานการณ์ไมให้เลวร้ายไปกว่านี้ และเร่งพื้นฟูเพื่อกลับสู่วิถีชีวิตใหม่ให้ได้ในเร็ววัน เพื่อให้ภารกิจสำคัญของประเทศนี้ลุล่วงไปด้วยดี จึงมีข้อเสนอต่อภาครัฐและภาคประชาชน

 

ภาครัฐ ฝ่ายความมั่นคงต้องเข้มแข็งเด็ดขาดในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงการระบาตของเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งการพนัน และสถานบันเทิงเสี่ยงทุกชนิด มีมาตรการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงให้ชัดเจนเป็นที่เข้าใจง่ายต่อประชาชน และยืดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยหน่วยงานในพื้นที่เร่งการประชาสัมพันธ์เชิงบวกให้ประชาชนเข้าใจและร่วมมือในมาตรการต่างๆ ที่กำหนดออกมา

 

ฝ่ายการแพทย์ต้องระดมสรรพกำลังเพื่อหนุนช่วยหน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะการเร่งจัดตั้ง โรงพยาบาล (รพ.) สนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยจำนวนมากจากการตรวจค้นหาผู้ป่วยใหม่ทั้งเชิงรับและเชิงรุก ทั้งนี้ ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันตัวเองให้มีใช้เพียงพอ และจัดระบบหมุนเวียนบุคลากรในการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดการเหนื่อยล้าเกินควร

 

ภาคประชาชน หยุดวิจารณ์อย่างไม่สร้างสรรค์ในการทำงานของภาคการแพทย์โดยไม่เข้าใจบริบทอย่างถ่องแท้ หรือหวังประโยชน์ทางการเมือง ภาครัฐยินดีรับฟังเสียงสะท้อนจกทุกภาคส่วนเพื่อนำไปจัดทำแผนปฏิบัติการแห่งชาติ แต่จะต้องเป็นไปตามหลักวิชาการและใช้ท่วงที่ของกัลยาณมิตร และให้การสนับสนุนทุกรูปแบบในการจัดตั้ง รพ.สนาม ทั้งในพื้นที่ของหน่วยงานรัฐหรือภาคเอกชน

 

นอกจากนี้ รศ.นพ.นิธิพัฒน์ ระบุว่า ขอย้ำว่า การเสริมการตั้งรับนอกโรงพยาบาลหลักในรูปแบบ รพ.สนาม นี้ เป็นทางรอดเดียวของประเทศไทยในสถานการณ์นี้ ให้ความร่วมมือในมาตรการควบคุมโรคโดยเคร่งครัด หากมาตรการทุกอย่างนี้สามารถดำเนินการไปได้ด้วยดี ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ประเทศไทยจะผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ระลอกสองโดยมีการสูญเสียน้อยที่สุด

รศ.นพ.นิธิพัฒน์ กล่าวว่า การออกมาให้ข้อมูลไม่ใช่ เพราะคนป่วยเพิ่มขึ้น แต่ตอนนี้คนป่วยเพิ่มในอัตราที่ควบคุมได้ แต่มีปริมาณผู้ป่วยสะสมจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน การรับรู้ของประชาชน ภาครัฐ มองว่าขณะนี้ยังไม่เห็นภาพชัดเจน ไม่เป็นภาพรวม ภาครัฐต้องเร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนเข้าใจ เรื่องของ รพ.สนาม การต่อต้านเป็นธรรมดาของประชาชนที่อาจกังวล แต่ภาครัฐมีหน้าที่สำคัญต้องสร้างความเข้าใจและตระหนัก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง