ACEมิตรแท้ชุมชนหนุน คว้าไฟฟ้าขยะ19.8เมก!

ACEมิตรแท้ชุมชนหนุน คว้าไฟฟ้าขยะ19.8เมก!
ทันหุ้น
12 พฤษภาคม 2564 ( 08:00 )
51
ACEมิตรแท้ชุมชนหนุน คว้าไฟฟ้าขยะ19.8เมก!

ทันหุ้น- ACE ชนะประมูลโรงไฟฟ้าขยะชุมชน 2 โครงการพื้นที่ อบต.เชียงหวาง จ.อุดรธานี และ อบต.โชคชัย จ.นครราชสีมา กำลังการผลิตแห่งละ 9.9 เมกะวัตต์ รวม 19.8 เมกะวัตต์ คาดสร้างรายได้การขายไฟฟ้าเพิ่ม ปีละ 380 ล้านบาทต่อแห่ง ผู้บริหารชี้ชุมชนหนุน ห็นผลงานประจักษ์ เป็นแรงหนุนคว้าดีลเพิ่ม ทั้งโรงไฟฟ้าชุมชนและโรงไฟฟ้าขยะ

 

นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE เปิดเผยว่า บริษัทเป็นผู้ชนะประมูลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชยะ 2 แห่ง โดยแห่งแรก เมื่อวันที่ 22 เม.ย.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง (อบต. เชียงหวาง) จ. อุดรธานี ได้ประกาศให้ บริษัท เนชั่นแนล คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (NCE) บริษัทย่อยโดยอ้อมที่บริษัทฯ ถือหุ้น 90% เป็นผู้ชนะการประมูลโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดของ อบต. เชียงหวาง ที่มีขนาดรองรับปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนไม่น้อยกว่า 400 ตันต่อวัน ภายใต้สัญญาโครงการแบบ Build-Own-Operate (BOO) มีอายุ 25 ปี โดยเป็นโรงไฟฟ้าที่คาดว่าจะมีกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ และกำลังผลิตเสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) 8.0 เมกะวัตต์

 

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย จ. นครราชสีมา (อบต. โชคชัย) ได้ประกาศให้บริษัท แอ๊บโซลูท เพาเวอร์ แพลนท์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมที่บริษัทฯ ถือหุ้น 90% เป็นผู้ชนะการประมูลโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE) ของ อบต. โชคชัย ที่มีขนาดรองรับปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนไม่น้อยกว่า 466.96 ตันต่อวัน ภายใต้สัญญาโครงการแบบ Build-Own-Operate (BOO) มีอายุ 25 ปี โดยเป็นโรงไฟฟ้าที่คาดว่าจะมีกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ และกำลังผลิตเสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) 8.0 เมกะวัตต์

 

@เพิ่มรายได้แห่งละ 380 ล.

 

“การได้มาซึ่งสัญญาการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชน 2 แห่งนี้จะช่วยเพิ่มจำนวนโรงไฟฟ้าในกลุ่มโรงไฟฟ้าขยะชุมชนของบริษัทฯ เป็น 4 แห่ง รวมกำลังการผลิตติดตั้ง 31.8 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ธุรกิจที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาดของบริษัทฯ ที่นอกจากจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตรวมให้กับบริษัทฯ แล้ว อีกแง่หนึ่งยังสามารถช่วยจัดการปัญหาขยะตกค้างให้กับชุมชนและประเทศชาติได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่พยายามดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยทั้งโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเชียงหวาง และโรงไฟฟ้าขยะชุมชนโชคชัย หากได้รับสัญญา PPA ตามที่คาดไว้คือ 8 เมกะวัตต์ ในราคาแบบ FiT (5.78 บาทต่อหน่วย) คาดจะช่วยเพิ่มรายได้จากการขายไฟฟ้าให้กับบริษัทฯ ได้อีกปีละประมาณ 380 ล้านบาทต่อโรงไฟฟ้า ซึ่งยังไม่รวมค่าบริหารจัดการขยะตามสัญญา”

 

ปัจจุบัน ACE ได้ดำเนินงานโรงไฟฟ้าขยะชุมชนที่ทำการ COD จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เรียบร้อยแล้วจำนวน 2 แห่ง คือ โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น กำลังการผลิตติดตั้งรวม 6 เมกะวัตต์ และ โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 6 เมกะวัตต์ ซึ่งทั้งสองแห่งถือเป็นโมเดลต้นแบบที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับอย่างสูงจากชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยสามารถกำจัดขยะชุมชนที่มีความชื้นได้สูงถึง 80% ด้วยวิธีการเผาตรงโดยไม่จำเป็นต้องมีการคัดแยกและแปรรูปขยะให้เป็นเชื้อเพลิงก่อน รวมทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะเป็นโรงไฟฟ้าระบบปิดที่ไม่มีการปล่อยของเสียใดๆ ออกสู่ธรรมชาติ (Zero Discharge)

 

ด้านนายธีรวุฒิ ทรงเมตตา กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มเทคโนโลยี ACE ระบุว่า การชนะประมูลโรงไฟฟ้าขยะทั้ง 2 แห่งนั้น สะท้อนให้เห็นได้ว่าบริษัทมีความเข้าใจชุมชน มีทีมเข้าไปสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน ขณะที่ชุมชนให้การสนับสนุนบริษัท ซึ่งจากการที่บริษัทได้ดำเนินโครงการโรงฟฟ้าขยะ 2 แห่ง ที่ขอนแก่น และกระบี่ ได้เป็นโมเดลและแสดงให้เห็นชัดว่า บริษัทสามารถจัดการปัญหาได้ ไม่มีกลิ่น ไม่มีมลพิษ ไม่ปล่อยน้ำเสีย ซึ่งผู้นำชุมชนสามารถเข้ามาดูต้นแบบได้ ทำให้คนมีความมั่นใจมากขึ้น เชื่อว่าต่อไปเราจะมีโรงไฟฟ้าขยะอยุ่ทุกจังหวัดไม่ต่างจากประเทศที่เจริญแล้ว นอกจากนี้ยังเชื่อว่าจากความเข้าใจชุมชนจะนำมาสู่การชนะประมูลในโครงการที่ยื่นไปหลายโครงการทั้งโรงไฟฟ้าชุมชน และโรงไฟฟ้าขยะ ได้

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง