รีเซต

ชาวบ้านงงหนัก รัฐสร้างถนนเส้นเดียวกัน พร้อมกัน แต่ไม่เชื่อมต่อกัน งบกว่า 13 ล้าน

ชาวบ้านงงหนัก รัฐสร้างถนนเส้นเดียวกัน พร้อมกัน แต่ไม่เชื่อมต่อกัน งบกว่า 13 ล้าน
มติชน
10 กุมภาพันธ์ 2564 ( 17:37 )
40
ชาวบ้านงงหนัก รัฐสร้างถนนเส้นเดียวกัน พร้อมกัน แต่ไม่เชื่อมต่อกัน งบกว่า 13 ล้าน

ชาวบ้านงงหนักมาก! พบถนน 2 เส้น ไม่เชื่อมต่อกัน หายไป100เมตร ชาวบ้านงงหนักมาก ด้านนายกฯอบต.แจง เป็นระเบียบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สร้างโครงการละไม่เกินสิบล้าน 

 

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ นายอดุลย์ วันดี ผอ.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)จังหวัดยโสธร เปิดเผยว่าตนพร้อมด้วยชมรม Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต ได้เดินทางไปตรวจสอบโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านดอนเขือง-บ้านแหล่งแป้น ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร หลังจากมีผู้ร้องเรียนว่าถนนคอนกรีตเสริมเหล็กดังกล่าวทางองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ได้แยกเป็น 2 โครงการทั้งที่เป็นถนนเส้นเดียวกันแต่หลังจากก่อสร้างเสร็จกลับพบถนนคอนกรีตทั้ง 2 โครงการไม่เชื่อมต่อกันโดยขาดหายไปเกือบ 100 เมตร ชาวบ้านที่พบเห็นจึงเกิดความแปลกใจว่าเหตุใดถึงไม่ดำเนินการก่อสร้างให้จรดกัน

 

นายอดุลย์ กล่าวต่อว่าจากการตรวจสอบพบว่าการก่อสร้างถนนคอนกรีตดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ได้ทำเป็น 2 โครงการฯจริง โดยโครงการที่ 1 เป็นโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.70-221 ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 2,900 เมตร หนา 0.15 เมตร เชื่อมระหว่างบ้านดอนเขือง หมู่ 8 –บ้านแหล่งแป้น หมู่ 10 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร งบประมาณ 9,655,000 บาท เริ่มทำสัญญาวันที่ 29 พ.ค.2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 ต.ค.2563 และโครงการที่ 2 เป็นโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 70-309 เชื่อมระหว่างบ้านแหล่งแป้น หมู่ 10 – บ้านดอนเขือง หมู่ 8 ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 1,580 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 3,660,000 บาท เริ่มทำสัญญาวันที่ 28 พ.ค.2563 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 ต.ค.2563 ซึ่งถนนคอนกรีตทั้ง 2 โครงการ ทำในถนนเส้นเดียวกันแต่จุดเริ่มต้นโครงการอยู่คนละฝั่งเมื่อดำเนินการก่อสร้างเสร็จจึงทำให้ถนนทั้ง 2 โครงการฯไม่เชื่อมต่อกันจนเป็นที่แปลกใจของผู้พบเห็นโดยส่วนปลายถนนที่ไม่บรรจบกันจะอยู่กลางทุ่งนาเป็นระยะทางประมาณเกือบ 100 เมตร และหลังจากนี้ตนจะได้ขอตรวจสอบรายละเอียดโครงการฯอีกครั้งและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างว่าได้มีการดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายถูกต้องหรือไม่อย่างไร

 

ด้านนายวสันต์ ชัยภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ชี้แจงว่า โครงการฯดังกล่าวเป็นโครงการฯที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนจากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ที่ทาง อบต.ลุมพุก ได้ของบประมาณเข้าไป ซึ่งทั้ง 2 โครงการฯมีระยะทางไม่เท่ากันโดยโครงการฯที่ 1 เริ่มต้นจากบ้านดอนเขือง หมู่ 8 ไปบ้านแหล่งแป้น หมู่ 10 ส่วนโครงการฯที่ 2 เริ่มต้นจากบ้านแหล่งแป้น หมู่ 10 ไปบ้านดอนเขือง หมู่ 8 ส่วนที่ต้องแยกเป็น 2 โครงการฯเนื่องจากทางกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นได้กำหนดว่าแต่ละโครงการฯต้องไม่เกิน 10 ล้าน ซึ่งถนนเส้นดังกล่าวถ้าทำเป็นโครงการฯเดียวงบประมาณก็จะเกิน 10 ล้านบาท จึงจำเป็นต้องแยกเป็น 2 โครงการฯ ซึ่งสาเหตุของถนนทั้ง 2 โครงการฯไม่เชื่อมกันเนื่องจากความจำกัดของระยะเวลาจึงทำให้ทางกองช่างฯเร่งออกสำรวจและออกแบบอย่างเร่งด่วนและได้ออกแบบเผื่อเอาไว้เพื่อไม่ให้ 2 โครงการฯนี้ทับซ้อนกันจึงทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการวัดระยะทางเพราะตลอดเส้นทางมีโค้งเยอะ ส่งผลให้ระยะทางที่เหลือห่างไปช่วงหนึ่ง เบื้องต้นทาง อบต.ก็ทราบว่าถนนไม่เชื่อมต่อกัน จึงได้เตรียมการปรับปรุงแก้ไขโดยการของบประมาณจากทาง อบต.ลุมพุก เข้าไปดำเนินการก่อสร้างให้เชื่อมต่อกันโดยเร็วที่สุด

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง