รีเซต

'ศักดิ์สยาม' สั่งรวมข้อมูลผู้ปฎิบัติงานคมนาคม-ขนส่ง ชงฉีดวัคซีนต่อจากบุคลากรแพทย์

'ศักดิ์สยาม' สั่งรวมข้อมูลผู้ปฎิบัติงานคมนาคม-ขนส่ง ชงฉีดวัคซีนต่อจากบุคลากรแพทย์
มติชน
24 เมษายน 2564 ( 12:49 )
89
'ศักดิ์สยาม' สั่งรวมข้อมูลผู้ปฎิบัติงานคมนาคม-ขนส่ง ชงฉีดวัคซีนต่อจากบุคลากรแพทย์

 

ข่าววันนี้ 24 เมษายน นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 พบผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทวีคูณและกระจายไปทุกจังหวัดอย่างรวดเร็ว กระทรวงคมนาคมในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการให้บริการขนส่งผู้โดยสารสาธารณะทุกประเภท การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่ในงานแนวหน้า มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และอาจเป็นเหตุของการแพร่กระจายเชื้อ

 

“เบื้องต้นได้มอบหมายให้ นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ตั้งคณะทำงานขึ้นมาทำการรวบรวมและพิจารณาผู้ให้บริการในระบบขนส่งสาธารณะทุกระบบ ทั้งในส่วนของผู้บริการภาครัฐ และผู้ประกอบการภาคเอกชนทั้งหมดเป็นการเร่งด่วน เพื่อเสนอรัฐบาลพิจารณาจัดสรรการฉีดวัคซีนให้ผู้ให้บริการทุกคนเป็นลำดับถัดไป หลังจากฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรอื่นที่ สัมผัสใกล้ชิดกับประชาชน โดยกระทรวงฯ จะเร่งแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อไป” นายศักดิ์สยาม​ กล่าว

 

นายศักดิ์​สยาม​ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังได้มอบให้หน่วยงานในสังกัดพิจารณาสำรวจจัดทำข้อมูลจำนวนบุคลากรในกลุ่มเสี่ยงสูงที่จำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนเป็นลำดับแรกดังนี้ กลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานแนวหน้าและสัมผัสกับประชาชนผู้รับบริการโดยตรง เช่น  บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่ทำอากาศยาน ท่าเรือโดยสาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟ้า รถโดยสารสาธารณะ และด่านเก็บเงินค่าผ่านทาง เป็นต้น

 

นายศักดิ์​สยาม​ กล่าวอีกว่า บุคลากรภาคเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับหน่วยงาน เช่น พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ พนักงานเก็บค่าโดยสาร พนักงานเก็บค่าผ่านทาง พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่บนสายการบิน พนักงานอำนวยความสะดวก และบริการประชาชนประจำท่าอากาศยาน สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ และท่าเรือ เป็นต้น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง