รีเซต

ก้าวไกล ลั่นหาวัคซีนไม่ใช่หน้าที่ท้องถิ่น ชี้กระทบงบจำกัด จี้หยุดใช้ อปท.หลอกกระจายอำนาจ

ก้าวไกล ลั่นหาวัคซีนไม่ใช่หน้าที่ท้องถิ่น ชี้กระทบงบจำกัด จี้หยุดใช้ อปท.หลอกกระจายอำนาจ
มติชน
15 มกราคม 2564 ( 15:23 )
46
ก้าวไกล ลั่นหาวัคซีนไม่ใช่หน้าที่ท้องถิ่น ชี้กระทบงบจำกัด จี้หยุดใช้ อปท.หลอกกระจายอำนาจ

‘ก้าวไกล’ ลั่นจัดหาวัคซีนไม่ใช่หน้าที่ ‘ท้องถิ่น’ ชี้กระทบงบจำกัด หยุดใช้ ‘อปท.’ เป็นตัวหลอกกระจายอำนาจ รอออเดอร์จาก ‘มท.’

 

เมื่อวันที่ 15 มกราคม นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล (ก.ก.) กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลควรจะถอดบทเรียนเรื่องการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ว่าสามารถจัดทำบริการสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ ต้องถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง ซึ่งเรื่องนี้ถูกเขียนไว้ในแผนปฏิรูปประเทศเร่งด่วน แต่ในภาคปฏิบัติ ยิ่งนานวัน ประเทศยิ่งกลายเป็นรัฐราชการล้าหลัง เนื่องจากยังมองไม่เห็นแนวนโยบายที่ชัดเจนต่อเรื่องเหล่านี้และกลับยิ่งสร้างความสับสนคือ ยามเมื่อเกิดปัญหากลายเป็นรัฐบาลรีบโยนปัญหาไปให้ท้องถิ่นเสมือนเป็นบอกว่าสนับสนุนการกระจายอำนาจ

 

“หลายคนเกิดคำถามว่า ทำไมบางสถานการณ์บอกว่าควรให้อำนาจท้องถิ่น แต่ทำไมในอีกสถานการณ์ควรเป็นบทบาทของภาครัฐ สถานการณ์โควิด-19 เป็นตัวอย่างที่ดีในการทำความเข้าใจเรื่องนี้ ซึ่งเรายืนยันว่า การจัดหาและจัดสรรวัคซีนที่มีคุณภาพให้กับคนไทยทุกคนต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาล ซึ่งมีงบประมาณของประเทศเพียงพอ หรือยังสามารถจัดสรรโอนงบประมาณได้ โดยไม่ต้องกระทบกับท้องถิ่นที่มีเงินในการบริหารจัดการตนเองน้อยอยู่แล้ว นอกจากนี้ ท้องถิ่นแต่ละแห่งก็มีขนาดต่างกัน หากเป็นท้องถิ่นที่มีฐานะก็สามารถจัดซื้อวัคซีนได้แม้ต้องจ่ายราคาแพง แต่ท้องถิ่นขนาดเล็กก็จะทำเรื่องนี้ไม่ได้ เกิดเป็นสภาพของมือใครยาวสาวได้สาวเอา หรือมีลักษณะที่หลายคนสังเกตว่าอาจเป็นการใช้งบประมาณในการหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นล่วงหน้า เป็นต้น” นายปดิพัทธ์ กล่าว

 

นายปดิพัทธ์ กล่าวว่า จากนี้ไปนอกจากภาครัฐควรจะต้องทำความเข้าใจ เพื่อแยกแยะบทบาทหน้าที่ของตนเองกับท้องถิ่นให้ดี ไม่ฉวยโอกาสผลักภาระไปให้พวกเขาแล้ว สิ่งที่ควรเร่งทำคือการจัดสรรงบประมาณตามแผนการกระจายอำนาจ ซึ่งขณะนี้ยังไปไม่ถึงไหน มีแต่งบฝากโอนที่มาฝากอยู่ในงบท้องถิ่น ท้องถิ่นจึงกลายเป็นแค่เครื่องมือของรัฐส่วนกลางในการทำงาน รับภาระ แต่ไร้อำนาจ และรอหนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทยให้ทำสิ่งต่างๆ ด้วยงบของท้องถิ่นเอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง