รีเซต

ปลัดมท. ประกอบพิธีถวายคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระพันปีหลวง

ปลัดมท. ประกอบพิธีถวายคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระพันปีหลวง
มติชน
8 สิงหาคม 2565 ( 18:15 )
62
ปลัดมท. ประกอบพิธีถวายคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระพันปีหลวง

ข่าววันนี้ 8 สิงหาคม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย(มท.) ประกอบพิธีถวายคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” (อุ-พิน-นะ-มัด-ถะ-จะ-ระ-กะ-ถา) เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 แด่พระธรรมวชิรญาณ รักษาการเจ้าอาวาส วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดกรุงเทพมหานคร  – สมุทรปราการ (ธรรมยุต) และพระธรรมวชิรมุนี วิ. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร (มหานิกาย) โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ ศาลา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

 

 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย(มท.) กล่าวว่า เนื่องด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 โดยตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่พสกนิกร และเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดทำคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ รจนาบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีดังกล่าว และคณะกรรมการมหาเถรสมาคมได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการจัดพิมพ์ จำนวน 84,000 กัณฑ์ เพื่อมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำไปถวายวัดทั่วราชอาณาจักร สำหรับนำไปแสดงพระธรรมเทศนา ให้พุทธศาสนิกชนได้สดับ และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทุกวันธรรมสวนะหรือวันพระตลอดทั้งปี”

 

 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า อุภินนมัตถจรกถา เป็นบทพระธรรมเทศนาแสดงอรรถาธิบายพระบรมพุทโธวาทของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าด้วยความประพฤติให้สำเร็จประโยชน์ทั้งสองฝ่าย คือประโยชน์เพื่อตนและเพื่อผู้อื่น ด้วยการอบรมเจริญคุณธรรมสำคัญ 3 ประการให้มีพร้อมขึ้นในตน ได้แก่ “ศีล” คือการรักษากายวาจาให้เป็นปรกติเรียบร้อย “ปัญญา” คือความฉลาดรอบรู้ หรือความรู้ชัดในเหตุและผล และ “สุตะ” คือการศึกษาเล่าเรียน เป็นผู้ได้ยินได้ฟังมาก

 

 

ในโอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ได้ถวายคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 แด่พระธรรมวชิรญาณ รักษาการเจ้าอาวาส วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดกรุงเทพมหานคร  – สมุทรปราการ (ธรรมยุต) และพระธรรมวชิรมุนี วิ. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร (มหานิกาย) เพื่อนำไปเทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 และทุกวันธรรมสวนะหรือวันพระตลอดทั้งปี จำนวน 405 วัด ในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไป

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง