ผู้ว่าฯพิษณุโลกพร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้ยากไร้

ผู้ว่าฯพิษณุโลกพร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้ยากไร้
มติชน
21 พฤศจิกายน 2563 ( 19:09 )
69
ผู้ว่าฯพิษณุโลกพร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้ยากไร้

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และนางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายอำเภอชาติตระการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา จำนวน 2 ครัวเรือน ของนางเลื่อน เหล่ามา อายุ 68 ปี บ้านเลขที่ 208 หมูที่ 15 ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมชุดเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 1 ชุด และผ้าห่ม 2 ผืนและนายแต ดีอาน อายุ 80 ปี บ้านเลขที่ 102 หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมชุดเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 1 ชุด และผ้าห่ม 2 ผืน

 

และเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 3 ครัวเรือนของนางบุญตา ภูสิตตา อายุ 75 ปี บ้านเลขที่ 69 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมชุดเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 1 ชุด และผ้าห่ม 2 ผืน นางพัน ฟองจางวาง อายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 96 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมชุดเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 1 ชุด และผ้าห่ม 2 ผืน และนายทองคำ สีแสง อายุ 71 ปี บ้านเลขที่ 118 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมชุดเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 1 ชุด และผ้าห่ม 2 ผืน และได้มอบเงินสดจำนวน 1,000 บาท ให้กับทุกครอบครัว ทั้งนี้ การเยี่ยมเยียนราษฎรดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามโครงการวันกาชาดบรรเทาทุกข์ บำรุงสุขปวงประชา ของเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง