11ส.ค.ชงครม. ชดเชยสวนลำไย 2พันต่อไร่ อนุญาตล้งจีนเข้ามาซื้อได้

11ส.ค.ชงครม. ชดเชยสวนลำไย 2พันต่อไร่  อนุญาตล้งจีนเข้ามาซื้อได้
ข่าวสด
6 สิงหาคม 2563 ( 21:15 )
79
11ส.ค.ชงครม. ชดเชยสวนลำไย 2พันต่อไร่  อนุญาตล้งจีนเข้ามาซื้อได้

 

11ส.ค.ชงครม. ชดเชยสวนลำไย 2พันต่อไร่ อนุญาตล้งจีนเข้ามาซื้อได้

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. ที่ จ.เชียงใหม่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนทั้ง 8 จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาอาชีพเกษตรกร กว่า 3,000 คน เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์ปัญหาราคาลำไยตกต่ำ

ร.อ ธรรมนัส กล่าวว่า สถานการณ์ผลผลิตลำไยในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือมีปริมาณผลผลิตลำไยในฤดูเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ของทุกปี

โดยในปีที่ผ่านมาเกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตลำไยได้ในราคาที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับราคาในปีนี้ เนื่องจากประสบปัญหาจากสถานการณ์ภัยแล้ง ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น และได้รับผลกระทบจากสถานการณณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยภาคเหนือ ได้รับผลกระทบ ราคาลำไยตกต่ำ มีสาเหตุมาจากผู้ประกอบการจากประเทศจีน หรือล้ง ไม่สามารถเดินทางเข้ามารับซื้อผลผลิตลำไยในประเทศไทยได้ ตามมาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาด covid-19

ตลอดทั้งการขาดแรงงาน รวมถึงลำไยมีคุณภาพนั้นมีต้นทุนสูง ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยได้รับความเดือดร้อน

ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไย 8 จังหวัดภาคเหนือ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงเกษตรกร จึงมอบหมายให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้อง

เบื้องต้นจะผ่อนผันให้ผู้ประกอบการค้าจากประเทศจีนเดินทางเข้าประเทศได้ เพื่อรับซื้อผลผลิตลำไยในฤดูการเก็บเกี่ยวนี้ แต่จะต้องเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของประเทศไทย โดยในวันพรุ่งนี้จะประชุมหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วเพื่อให้ทันฤดูการเก็บเกี่ยว

สำหรับในเรื่องการชดเชยเพื่อเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในอัตราไร่ละ 2,000 บาท รายละไม่เกิน 25 ไร่ นั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันที่ 11 ส.ค. นี้ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ต่อไป

ขอยืนยันว่ารัฐบาลจะช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวสวนลำไยทุกคนให้เข้มแข็ง ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตร กำลังสำรวจข้อมูลอยู่ มั่นใจว่าแก้ปัญหาให้ชาวสวนลำไยได้โดยเร็ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง