รีเซต

ชาวบ้านซานตงยิ้มร่ารับฤดูเก็บ 'ซานจา'

ชาวบ้านซานตงยิ้มร่ารับฤดูเก็บ 'ซานจา'
Xinhua
22 กันยายน 2565 ( 19:38 )
3
ชาวบ้านซานตงยิ้มร่ารับฤดูเก็บ 'ซานจา'

ไท่อัน, 22 ก.ย. (ซินหัว) -- บรรดาชาวบ้านในหมู่บ้านหนานหลิวเฉวียน ตำบลหลิวตู้ เมืองซินไท่ มณฑลซานตงทางตะวันออกของจีน สาละวนกับการเก็บเกี่ยว "ซานจา" ผลไม้ลูกเล็กสีแดงสด พร้อมนำมาบรรจุหีบห่อและส่งจำหน่าย ขณะลูกค้าบางส่วนเดินทางมาเลือกซื้อด้วยตนเองตำบลหลิวตู้เป็นพื้นที่เพาะปลูกซานจาที่มีชื่อเสียง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูก 23,000 หมู่ (ราว 9,500 ไร่)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง