'ทวี' ค้าน พ.ร.บ.เข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ ชี้ให้อำนาจถอนคนที่ปชช.เลือก

'ทวี' ค้าน พ.ร.บ.เข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ ชี้ให้อำนาจถอนคนที่ปชช.เลือก
ข่าวสด
3 กุมภาพันธ์ 2564 ( 23:54 )
13
'ทวี' ค้าน พ.ร.บ.เข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ ชี้ให้อำนาจถอนคนที่ปชช.เลือก

'ทวี' ค้าน พ.ร.บ.เข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ ชี้ให้อำนาจผู้ว่าฯ-นายอำเภอ ถอนคนที่ประชาชนเลือก ฉะเป็นการมอบอำนาจ ไม่ใช่กระจายอำนาจ

 

 

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2564 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วาระพิจารณา “ร่าง พ.ร.บ.การเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ...” พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เพราะความไม่ชัดเจน และสำคัญอย่างยิ่งคือจะทำให้ข้าราชการส่วนภูมิภาค คือผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเป็นผู้บังคับบัญชาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหมือนเป็นการรื้อฟื้นการปกครองส่วนภูมิภาค คือเป็นการมอบอำนาจ ไม่ใช่กระจายอำนาจ แต่กฎหมาย พ.ร.บ.ฉบับนี้จะเป็นการให้สวมหมวก 2 ใบ คือใบหนึ่งเป็นข้าราชการส่วนภูมิภาค อีกใบหนึ่งเป็นการปกครองท้องถิ่น เหมือนในอดีต

 

 

พ.ต.อ.ทวี กล่าวอีกว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจากประชาชน ซึ่งวิธีการของกฎหมายนี้เหมือนเป็นการให้ประชาชนแจ้งเบาะแสต่อนายอำเภอ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่จะสามารถให้คุณให้โทษต่อคนที่ประชาชนเลือกได้ ซึ่งหากตีความกฎหมายตามที่ร่างมานี้ เหมือนเป็นการยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลายๆ เพราะข้าราชการมีอำนาจสอบสวน และยุบ ท่านก็ส่งคนเข้าไปปกครองแล้วยุบ หากกฎหมายไม่ชัดเจนเช่นนี้ ขอให้ท่านถอนออกได้หรือไม่

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง