รีเซต

17 เมษายน วันค้างคาวสากล

17 เมษายน วันค้างคาวสากล
TeaC
12 เมษายน 2566 ( 17:44 )
70
17 เมษายน วันค้างคาวสากล

17 เมษายน วันค้างคาวสากล โดยค้างคาว เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่บินได้ ออกหากินในเวลากลางคืน โดยค้างคาวมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศ

 

17 เมษายน วันค้างคาวสากล

 

ค้างคาว คือ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่บินได้ ออกหากินในเวลากลางคืน นอนห้อยหัว มักอาศัยอยู่ในถ้ำ โดยค้างคาวมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศทั้งการกำจัดศัตรูพืช ช่วยรักษาสมดุลแมลง ผสมเกสรดอกไม้โดยนำละอองเกสรจากดอกหนึ่งไปสู่อีกดอกหนึ่ง นอกจากนี้ยังเป็นผู้กระจายเมล็ดพันธุ์ไปยังพื้นที่อื่น ๆ และมูลค้างคาวยังนำไปทำปุ๋ยได้อีกด้วย

 

ปัจจุบันค้างคาวกำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากแหล่งอาศัยที่เสื่อมโทรม และถูกทำลาย การล่า รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ จึงทำให้ประชากรค้างคาวมีจำนวนลดลง

 

“อนุรักษ์ค้างคาว รวมถึงแหล่งที่อยู่อาศัย
และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่

ค้างคาวจะช่วยให้ระบบนิเวศในธรรมชาติ

มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน”

 

 

ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม ทรูปลูกปัญญา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง