รีเซต

เอสเอ็มอีวอนตั้งกองทุนฟื้นฟูฯแสนล้าน-ดีอาร์บิส2 ปรับโครงสร้างต่ำกว่า 50 ลบ.

เอสเอ็มอีวอนตั้งกองทุนฟื้นฟูฯแสนล้าน-ดีอาร์บิส2 ปรับโครงสร้างต่ำกว่า 50 ลบ.
มติชน
13 กันยายน 2563 ( 06:04 )
99
เอสเอ็มอีวอนตั้งกองทุนฟื้นฟูฯแสนล้าน-ดีอาร์บิส2 ปรับโครงสร้างต่ำกว่า 50 ลบ.

เอสเอ็มอีวอนตั้งกองทุนฟื้นฟูฯแสนล้าน พร้อมผุดดีอาร์บิส2 ปรับโครงสร้างต่ำกว่า 50 ล้านบาท

น.ส.โชนรังสี กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม การจะช่วยเอสเอ็มอีทั้งระบบ อยากเสนอรัฐบาลสร้างอีโคซิสเท็ม(ระบบนิเวศ) ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ เรียกว่ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเอสเอ็มอี เพื่อเข้ามาช่วยปรับโครงสร้างหนี้ให้กับเอสเอ็มอี โดยเฉพาะรายเล็ก เพราะจะเป็นวงจรทางการเงินที่เข้ามาช่วยเจ้าของธุรกิจในเวลานี้ โดยธปท.อาจออกดีอาร์บิส ระยะ2 เพื่อช่วยเอสเอ็มอีรายย่อยที่มีมูลหนี้รวมกันไม่ถึง 50 ล้านบาท ล่าสุดจากการแลกเปลี่ยนกับผู้ประกอบการด้วยกันพบว่า มีเอสเอ็มอีรายหนึ่งได้เดินไปคุยกับธนาคารเอง เพราะมูลหนี้ไม่ถึง 50 ล้านบาท แต่พบว่าสามารถรวมมูลหนี้ได้เฉพาะธนาคารเดียวกันเท่านั้น มีการเจรจาลดดอกเบี้ย ขยายเวลาผ่อนชำระจนเบาขึ้น แต่ไม่สามารถรวมมูลหนี้ข้ามธนาคารได้ ต่างกับดีอาร์บิสที่สามารถรวมหนี้ข้ามธนาคารได้ ดังนั้นอยากให้มีดีอาร์บิส ระยะ2 เพื่อให้รายเล็กสามารถรวมหนี้ข้ามธนาคารได้ วิธีหนี้จะช่วยลดภาระหนี้ของเอสเอ็มอีได้ภายใน 2 ปีนี้แน่นอน

 

น.ส.โชนรังสี กล่าวว่า นอกจากนี้ กองทุนนี้ควรมีการส่งเสริมองค์ความรู้ เพื่อสร้างเอสเอ็มอีพันธุ์ใหม่ เป็นระยะเวลา2ปี ระหว่างรอโควิด-19 หาย เพื่อให้ธุรกิจประคองตัวต่อไปพร้อมกับก้าวทันเทคโนโลยี ทั้งผู้ประกอบการ และแรงงาน ขณะเดียวกัน กรณีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) ที่ปัจจุบันพยายามทำเรื่องที่ปรึกษาทางด้านการเงิน ด้วยการปรับโครงสร้างทางการเงิน ทำให้เอสเอ็มอีเข้าใจเรื่องการเงิน อยากให้รีบใส่องค์ความรู้ และเร่งปรับโครงสร้างช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้เร็วขึ้นเช่นกัน

 

“กองทุนนี้ควรมีวงเงินประมาณ 1 แสนล้านบาท ไม่ใช่การแจก แต่เป็นกองทุนที่ใช้ช่วยเหลือเอสเอ็มอีเป็นระบบนิเวศ รัฐบาลต้องลองคิดกลไกดู เมื่อผ่านไปประมาณ 6 เดือน-1 ปี แล้วพบว่าดี ซึ่งโควิด-19คงยังไม่หายไป รัฐบาลอาจเพิ่มกองทุนอื่น เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือรุ่น 2 ซึ่งผลจากรุ่น 1 เชื่อว่าจะมีเอสเอ็มอีที่สามารถกลับมาประกอบธุรกิจได้ตามปกติได้ และสามารถกลับไปช่วยเหลือรุ่น 2 ได้ อยากให้ทดลองให้เกิด ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ซึ่งลักษณะที่เหมาะสมคือควรเป็นกองทุนที่เข้าไปช่วยเหลือธุรกิจในชุมชน มีกลไกของเอกชนที่อาสาช่วยกับภาครัฐ เป็นคณะทำงานร่วม เพราะปัจจุบันมีผู้ประกอบทั้งที่ไม่สบปัญหา หรือเจอปัญหาแต่ธุรกิจฟื้นแล้ว หลายรายอยากช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่กำลังเดือดร้อน ส่วนประเด็นการเสนอรัฐบาลกู้เพิ่มอีก 1 ล้านล้านบาทนั้นยังไม่มีความเห็น”น.ส.โชนรังสีกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง