ครม. เคาะปรับปรุงอัตราความเร็วขับรถ นอกเขตเมืองกรุง-พัทยา-ชุมชน จยย.ซิ่งไม่เกิน 70 กม.ต่อ ชม.

ครม. เคาะปรับปรุงอัตราความเร็วขับรถ นอกเขตเมืองกรุง-พัทยา-ชุมชน จยย.ซิ่งไม่เกิน 70 กม.ต่อ ชม.
มติชน
1 มิถุนายน 2564 ( 15:12 )
30
ครม. เคาะปรับปรุงอัตราความเร็วขับรถ นอกเขตเมืองกรุง-พัทยา-ชุมชน จยย.ซิ่งไม่เกิน 70 กม.ต่อ ชม.

 

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 1 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522  ซึ่งเป็นการแก้ไขปรับปรุงการกำหนดอัตราความเร็วสำหรับการขับรถในทางโดยกำหนดเกณฑ์ตามเขตพื้นที่ ลักษณะทางเดินรถ และประเภทของยานพาหนะให้เหมาะสมกับสภาพการจราจรและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยจะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปตามขั้นตอน

 

 

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า สาระสำคัญของการแก้ไขปรับปรุงครั้งนี้ ได้แก่ การกำหนดความเร็วขั้นสูงมีดังนี้ ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตชุมชน 1.รถบรรทุกที่มีน้ำหนักตัวรถเกิน 2,200 กิโลกรัม รถใช้บรรทุกคนโดยสารเกิน 15 คน รถโรงเรียน และรถจักรยานยนต์ ให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกินชั่วโมงละ 60 กิโลเมตร 2.รถในขณะที่ลากจูงรถอื่น รถยนต์สี่ล้อเล็ก หรือรถยนต์สามล้อ ให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกินชั่วโมงละ 45 กิโลเมตร ต่างจากเดิมที่กำหนดไว้ว่า รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถรวมทั้งน้ำหนักบรรทุกเกิน 1,200 กิโลกรัม หรือรถบรรทุกคนโดยสาร ให้ขับในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ไม่เกินชั่วโมงละ 60 กิโลเมตร หรือนอกเขตดังกล่าวให้ขับไม่เกินชั่วโมงละ 80 กิโลเมตร

 

 

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า ส่วน นอกเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา และเขตชุมชน แก้ไขเป็น 1.รถบรรทุกที่มีน้ำหนักตัวรถเกิน 2,200 กิโลกรัม รถใช้บรรทุกคนโดยสารเกิน 15 คน ให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกินชั่วโมงละ 80 กิโลเมตร 2.รถโรงเรียน และรถจักรยานยนต์ ให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกินชั่วโมงละ 70 กิโลเมตร 3.รถในขณะที่ลากจูงรถอื่น รถยนต์สี่ล้อเล็ก หรือรถยนต์สามล้อ ให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกินชั่วโมงละ 55 กิโลเมตร

 

 

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า ส่วน ทางเดินรถที่จัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้อย่างน้อย 2 ช่องทาง และมีเกาะกลางถนน 1.รถบรรทุกที่มีน้ำหนักตัวรถเกิน 2,200 กิโลกรัม รถใช้บรรทุกคนโดยสารเกิน 15 คนให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกินชั่วโมงละ 80 กิโลเมตร 2.รถโรงเรียน และรถจักรยานยนต์ ให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกินชั่วโมงละ 80 กิโลเมตร 3.รถในขณะที่ลากจูงรถอื่น รถยนต์สี่ล้อเล็ก หรือรถยนต์สามล้อ ให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกินชั่วโมงละ 65 กิโลเมตร

 

 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ทางเดินรถพิเศษ 1.รถบรรทุกที่มีน้ำหนักตัวรถเกิน 2,200 กิโลกรัม รถใช้บรรทุกคนโดยสารเกิน 15 คน รถโรงเรียน ในกรณีเป็นทางที่จัดสร้างขึ้นในระดับเหนือหรือใต้พื้นดินหรือพื้นน้ำ ให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกินชั่วโมงละ 800 กิโลเมตร ในกรณีเป็นทางที่จัดสร้างขึ้นในระดับพื้นดินให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกินชั่วโมงละ 90กิโลเมตร 2.รถในขณะที่ลากจูงรถอื่นให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกินชั่วโมงละ 65 กิโลเมตร

 

 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ทั้งนี้ ได้ให้หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลทางเดินรถนั้นๆ ดำเนินการจัดทำเครื่องหมายจราจร และมีหน้าที่ควบคุมกำหนดความเร็วในเครื่องหมายจราจรประเภทที่สามารถปรับเปลี่ยน รูปภาพ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ได้

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง