รีเซต

IMPACT สินทรัพย์เพิ่ม 854 ลบ. ปันผล 0.10 บ. XD 5 มิ.ย.

IMPACT สินทรัพย์เพิ่ม 854 ลบ. ปันผล 0.10 บ. XD 5 มิ.ย.
ทันหุ้น
23 พฤษภาคม 2567 ( 17:50 )
10
IMPACT สินทรัพย์เพิ่ม 854 ลบ. ปันผล 0.10 บ. XD 5 มิ.ย.

#IMPACT #ทันหุ้น - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท หรือ IMPACT แจ้งผลการดำเนินงานงวดปี 2566/67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 มีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 854.25 ล้านบาท เทียบกับงวดปี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 มีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 963.12 ล้านบาท

 

บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท ("กองทรัสต์ฯ") ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานเกินร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานจากงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดังนี้

กองทรัสต์ฯ มีกำไรจากการลงทุนสุทธิ 833.5 ล้านบาท ลดลง 118.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.4 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

 

1) รายได้รวม 1,752.2 ล้านบาท ลดลง 27.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีการใช้พื้นที่จัดงานลดลง

 

2) ค่าใช้จ่ายรวม 918.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 90.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.0 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 220.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.8 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา

 

ต้นทุนทางการเงิน 136.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.9 เนื่องจากมีการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมอ้างอิงจากธนาคารพาณิชย์

 

คณะกรรมการมีมติเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2567 ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดหน่วยละ 0.10 บาท วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับปันผล 7 มิ.ย. 2567 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 5 มิ.ย. 2567 วันที่จ่ายปันผล 21 มิ.ย. 2567 เป็นการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2567

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง