คลัง โชว์ใช้จ่ายผ่าน 4 มาตรการรัฐ เข้าระบบ ศก.สะพัดเกือบ 2 แสนล้าน

คลัง โชว์ใช้จ่ายผ่าน 4 มาตรการรัฐ เข้าระบบ ศก.สะพัดเกือบ 2 แสนล้าน
มติชน
16 เมษายน 2564 ( 16:24 )
103
คลัง โชว์ใช้จ่ายผ่าน 4 มาตรการรัฐ เข้าระบบ ศก.สะพัดเกือบ 2 แสนล้าน

 

ข่าววันนี้ น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค. ) กล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการเราชนะ (โครงการฯ) ณ วันที่ 16 เมษายน 2564 พบว่า กลุ่ม 1 ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 72,944 ล้านบาท กลุ่ม 2 ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการฯแล้ว จำนวน 16.8 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 111,984 ล้านบาท

 

 

น.ส.กุลยา กล่าวต่อว่า กลุ่ม 3 ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.3 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 13,744 ล้านบาท ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการฯ แล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน 32.8 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 198,672 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นมากกว่า 1.3 ล้านกิจการ

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง