‘นักรบชุดน้ำเงิน’ เข้าซ่อมบ้าน-รื้อถอน ช่วยปชช.สกลนคร หลังประสบเหตุวาตภัย

‘นักรบชุดน้ำเงิน’ เข้าซ่อมบ้าน-รื้อถอน ช่วยปชช.สกลนคร หลังประสบเหตุวาตภัย
มติชน
17 เมษายน 2564 ( 17:23 )
12
‘นักรบชุดน้ำเงิน’ เข้าซ่อมบ้าน-รื้อถอน ช่วยปชช.สกลนคร หลังประสบเหตุวาตภัย

เมื่อวันที่ 17 เมษายน ที่ จ.สกลนคร จากกรณีนโยบาย พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ที่มอบหมายให้กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) ให้หน่วยทหารพัฒนา(นทพ.)เข้าช่วยเหลือประชาชนจากเหตุการณ์ต่างๆ โดย หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 26 (นพค.26 ) สำนักงานพัฒนาภาค 2(สนภ.2 )จัดกำลังพล ในส่วนเวรเตรียมความพร้อม 25 % ตามนโยบาย พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.หน่วยทหารพัฒนา(นทพ.) ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ เข้าให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ประสบเหตุภัยพิบัติ ( วาตภัย ) โดยการ ซ่อมแซม และ รื้อถอน บ้านที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 33 ครัวเรือน ณ บ.โคก ม. 5,12,13 ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง