สมุทรสาคร พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 47 ราย

สมุทรสาคร พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 47 ราย
มติชน
7 มีนาคม 2564 ( 08:45 )
7
สมุทรสาคร พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 47 ราย

 รายงานสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19) จ.สมุทรสาคร เมื่อเวลา 24.00 น.ของวันที่ 06 มีนาคม 2564 จากข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร พบผู้ป่วยรายใหม่ 47 ราย เป็นการพบจากการค้นหาเชิงรุก 38 ราย จากการตรวจพบเชื้อโดยโรงพยาบาล 9 ราย สำหรับผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดมีจำนวน 16,587 ราย จำแนกเป็นจากการค้นหาเชิงรุก 13,566 ราย จากการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาล 2,995 ราย

ส่วนผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษาในโรงพยาบาล 159 ราย จำแนกเป็นคนไทย 109 ราย และต่างชาติ 50 ราย ส่วนผู้ที่อยู่ระหว่างการสังเกตอาการอีก 124 ราย ด้านผู้ที่รักษาหายจากโรงพยาบาลกับผู้ที่เฝ้าสังเกตอาการจนครบกำหนดแล้วไม่พบเชื้อสามารถกลับบ้านได้รวมทั้งหมด 16,297 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตคงที่ 7 ราย

สำหรับการค้นหาเชิงรุก ในวันที่ 06 มีนาคม 2564 ดำเนินการค้นหาเชิงรุกทั้งหมด 2,038 ราย ยอดสะสมจากการดำเนินการค้นหาเชิงรุกรวมจำนวนทั้งสิ้น 209,058 ราย ผลการตรวจแลป (06 มี.ค.64) จำนวน 2,126 ราย พบผู้ติดเชื้อ 38 ราย ยอดสะสมจากการตรวจแลปรวมจำนวนทั้งสิ้น 209,055 ราย ยอดสะสมผู้พบเชื้อจากการค้นหาเชิงรุกรวมจำนวนทั้งสิ้น 13,566 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง