รีเซต

สำรวจพบคนหางานใน 'ญี่ปุ่น' กว่า 30% ถูกเลือกปฏิบัติทางเพศ

สำรวจพบคนหางานใน 'ญี่ปุ่น' กว่า 30% ถูกเลือกปฏิบัติทางเพศ
Xinhua
22 มิถุนายน 2566 ( 20:00 )
30
สำรวจพบคนหางานใน 'ญี่ปุ่น' กว่า 30% ถูกเลือกปฏิบัติทางเพศ

ผลสำรวจจากสมาพันธ์สหภาพแรงงานแห่งญี่ปุ่น (Rengo) เมื่อไม่นานนี้ พบคนหางานทำภายในประเทศเกือบร้อยละ 33 รู้สึกว่าถูกเลือกปฏิบัติเพราะเพศสภาพ

การสำรวจนี้จัดทำทางออนไลน์ ครอบคลุมชายและหญิง อายุ 15-29 ปี ซึ่งเคยทำการทดสอบเพื่อการจ้างงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จำนวน 1,000 คน

ผลสำรวจทั่วประเทศพบผู้ตอบแบบสอบถามราวร้อยละ 32.8 (ร้อยละ 30.1 เป็นผู้ชาย และร้อยละ 35.7 เป็นผู้หญิง) เคยประสบกับปัญหาถูกกีดกันทางเพศ

ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 39.6 พบการกำหนดตำแหน่งงานไว้สำหรับผู้ชายหรือผู้หญิงอยู่ก่อนแล้ว และร้อยละ 36.9 พบการกำหนดโควตาจ้างงานตามเพศ

นอกจากนั้นผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 19.5 เผชิญคำพูดจาอันไม่เหมาะสมระหว่างการสัมภาษณ์เพื่อการจ้างงาน

หญิงคนหนึ่ง วัย 25 ปี อ้างอิงคำพูดของตัวแทนบริษัทที่เธอเข้าสัมภาษณ์ ซึ่งกล่าวว่า "คุณคงจะลาออกเร็วเพราะคุณเป็นผู้หญิง"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง