รีเซต

จังหวัดระนอง จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง)

จังหวัดระนอง จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง)
77ข่าวเด็ด
25 พฤษภาคม 2563 ( 04:58 )
139
จังหวัดระนอง จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง)

 

ระนอง-นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายพรเทพ ผ่องศรี นายอนุสร ตันโชติกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาด พ่อค้า ประชาชน และตระกูล ณ ระนอง

 

 

ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) พร้อมกล่าวคำสดุดีพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) และจุดเทียน รินน้ำชา สักการะตามพิธีจีนฮกเกี้ยน เผากระดาษเงินกระดาษทอง

 

 

พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) เจ้าเมืองระนองคนแรก ได้รับราชการสนองพระเดชพระคุณตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทำคุณประโยชน์ให้กับชาวจังหวัดระนองและประเทศชาติเป็นอย่างมาก

 

 

เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับข้าราชการและประชาชนและได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2425 เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) จังหวัดระนองจึงได้กำหนดให้วันที่ 25 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี(คอซู้เจียง)

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง