สมุทรสาคร พุ่งอีก! พบป่วย โควิด ใหม่787ราย ตรวจเชิงรุกแล้ว 1.3แสนคน

สมุทรสาคร พุ่งอีก! พบป่วย โควิด ใหม่787ราย ตรวจเชิงรุกแล้ว 1.3แสนคน
ข่าวสด
2 กุมภาพันธ์ 2564 ( 08:34 )
15
สมุทรสาคร พุ่งอีก! พบป่วย โควิด ใหม่787ราย ตรวจเชิงรุกแล้ว 1.3แสนคน

สมุทรสาคร รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค โควิด พบผู้ป่วยใหม่ 787 ราย เป็นต่างด้าว 629 ราย เผย ตรวจเชิงรุกแล้วกล่า 1.3 แสนคน

 

 

วันที่ 2 ก.พ.2564 รายงานสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 จ.สมุทรสาคร เมื่อเวลา 24.00 น.ของวันที่ 1 ก.พ.2564 จากข้อมูลของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 787 ราย โดยพบจากการตรวจค้นหาเชิงรุกรวม 688 ราย จำแนกเป็นคนไทย 59 ราย และคนต่างด้าว 629 ราย

ขณะที่พบจากการตรวจหาเชื้อในโรงพยาบาลอีก 99 ราย จำแนกเป็นคนไทย 22 ราย และคนต่างด้าว 77 ราย สำหรับผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดมี จำนวน 12,130 ราย เป็นคนไทย (ทั้งจากการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลและการค้นหาเชิงรุก) รวม 1,931 ราย และคนต่างด้าว (ทั้งจากการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลและการค้นหาเชิงรุก) รวม 10,199 ราย

 

 

ส่วนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ณ ปัจจุบัน จำแนกเป็นคนไทยที่อยู่ในระหว่างการรักษา 502 ราย ต่างด้าว 393 ราย และผู้ที่อยู่ระหว่างการสังเกตอาการอีกรวม 5,708 ราย เป็นคนต่างด้าวทั้งหมด ด้านผู้ที่รักษาหายจากโรงพยาบาลกับผู้ที่เฝ้าสังเกตอาการจนครบกำหนดแล้วไม่พบเชื้อสามารถกลับบ้านได้รวมทั้งหมด 5,522 ราย นอกจากนี้ ในส่วนของผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 5 ราย เป็นคนไทย 4 ราย และต่างด้าว 1 ราย

สำหรับการค้นหาเชิงรุก ในวันที่ 1 ก.พ.2564 ดำเนินการค้นหาเชิงรุกทั้งหมด 7,212 ราย ยอดสะสมจากการดำเนินการค้นหาเชิงรุกรวมจำนวนทั้งสิ้น 136,346 ราย ผลการตรวจแลป (01 ก.พ.64) จำนวน 10,770 ราย พบเชื้อ 688 ราย ยอดสะสมจากการตรวจแลปรวมจำนวนทั้งสิ้น 116,936 ราย ยอดสะสมผู้พบเชื้อรวมจำนวนทั้งสิ้น 10,359 ราย

 

สมุทรสาคร รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค โควิด พบผู้ป่วยใหม่ 787 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง