รีเซต

มาเลเซียเตรียมตั้งแพลตฟอร์มซื้อขาย 'ไฟฟ้าสีเขียว' ข้ามพรมแดน

มาเลเซียเตรียมตั้งแพลตฟอร์มซื้อขาย 'ไฟฟ้าสีเขียว' ข้ามพรมแดน
Xinhua
16 เมษายน 2567 ( 17:47 )
38
มาเลเซียเตรียมตั้งแพลตฟอร์มซื้อขาย 'ไฟฟ้าสีเขียว' ข้ามพรมแดน
(แฟ้มภาพซินหัว : ทิวทัศน์ยามค่ำคืนในกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซีย วันที่ 29 ม.ค. 2024)

กัวลาลัมเปอร์, 16 เม.ย. (ซินหัว) -- รัฐบาลมาเลเซียมีมติจัดตั้งเอเนอร์จี เอ็กซ์เชนจ์ มาเลเซีย (ENEGEM) แพลตฟอร์มสำหรับการจัดจำหน่ายไฟฟ้าอันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนแก่กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะดำเนินงานตาม "แนวทางการจัดจำหน่ายไฟฟ้าข้ามพรมแดน" ฉบับล่าสุด ซึ่งออกโดยคณะกรรมาธิการการพลังงานของมาเลเซีย

คำแถลงจากกระทรวงการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานและน้ำของมาเลเซียเมื่อวันจันทร์ (15 เม.ย.) ระบุว่าแผนการจัดตั้งแพลตฟอร์มดังกล่าวสอดคล้องกับความมุ่งมั่นด้านการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานของมาเลเซียและการสนับสนุนการบูรณาการทางพลังงานระดับภูมิภาคผ่านแผนริเริ่มโครงข่ายการไฟฟ้าแห่งอาเซียน (ASEAN Power Grid Initiative)

นอกจากนั้นกระทรวงฯ เชิญผู้สนใจและมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เข้าร่วมการประมูลครั้งแรกเพื่อจัดซื้อไฟฟ้าอันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากระบบจ่ายไฟฟ้าแก่สิงคโปร์ของมาเลเซียผ่านแพลตฟอร์มข้างต้น โดยกระบวนการประมูลซื้อไฟฟ้าสีเขียวนี้จะเริ่มต้นด้วยปริมาณนำร่อง 100 เมกะวัตต์ ใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงที่มีอยู่ระหว่างสิงคโปร์กับคาบสมุทรมลายู

กระทรวงฯ เชื่อว่าการประมูลผ่านแพลตฟอร์มใหม่นี้จะช่วยมาเลเซียเสริมสร้างกรอบการทำงานบูรณาการไฟฟ้าข้ามพรมแดนเพิ่มเติม พร้อมปูทางสู่การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านการค้าพลังงานข้ามพรมแดนระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง