ทางหลวง ทุ่ม 1,500 ล้าน ผุดวงแหวนรอบ 3 จ.เชียงใหม่ พัฒนาโครงข่ายเดินทางเชื่อม 4 อำเภอ

ทางหลวง ทุ่ม 1,500 ล้าน ผุดวงแหวนรอบ 3 จ.เชียงใหม่ พัฒนาโครงข่ายเดินทางเชื่อม 4 อำเภอ
ข่าวสด
28 มิถุนายน 2564 ( 14:39 )
30
ทางหลวง ทุ่ม 1,500 ล้าน ผุดวงแหวนรอบ 3 จ.เชียงใหม่ พัฒนาโครงข่ายเดินทางเชื่อม 4 อำเภอ

 

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการออกแบบปรับปรุงทางหลวง หมายเลข ทล.121 หรือ วงแหวนรอบ 3 ช่วง จุดตัด ทล.108 - จุดตัด 1006 จ.เชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและรองรับการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งในจังหวัดเชียงใหม่ ว่า ได้ดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาจราจรบนทางหลวงจุดดังกล่าวแล้ว ซึ่งครอบคลุมใน 4 อำเภอ 9 ตำบล ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอหางดง อำเภอสารภี และอำเภอสันกำแพง และ 9 ตำบลได้แก่ ตำบลป่าแดด ตำบลหนองคาย ตำบล สันผักหวาน ตำบลท่าวังตาล ตำบลดอกแก้ว ตำบลหนองผึ้ง ตำบลไชยสถาน ตำบลป่าบง ตำบลสันกลาง และตำบลต้นเปา

 

 

 

โดยจะก่อสร้างเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาด 4 ช่องจราจร และ 6 ช่องจราจร จุดเริ่มต้นโครงการที่ กม. 0+000 และสิ้นสุดที่ กม. 16+346 ระยะทางประมาณ 16.3 กิโลเมตร ใช้งบประมาณราว 1,500 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 ใช้เวลาก่อสร้างอย่างน้อย 2 ปี

 

 

 

นายสราวุธ กล่าวว่า ถนนจะประกอบด้วย 5 ทางแยก คือ 1. ทางแยกสะเมิง เป็นทางแยกต่างระดับแบบทางเลี้ยววน 2. ทางแยกกองทราย เป็นพื้นที่คุ้มครองด้านสิ่งแวดล้อม มีแนวคิดออกแบบเพื่ออนุรักษ์ต้นยางนาบริเวณทางแยก โดยออกแบบการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 121 เป็นรูปแบบสะพานข้ามแยก การจราจรบนทางหลวงหมายเลข 106 และทิศทางเลี้ยวขวาให้ใช้วงเวียน

 

 

 

3. ทางแยกซูเปอร์ไฮเวย์ ก่อสร้างทางแยกต่างระดับให้สมบูรณ์ เพิ่มช่องทางเลี้ยวมุ่งหน้าไป จ.ลำพูน และทางเลี้ยววน มุ่งหน้าไป อ.หางดง ออกแบบทางเลี้ยวระดับพื้นเชื่อมทางเลี้ยววน เดิมเพื่อรองรับการจราจรจากถนนเลียบทางรถไฟมุ่งหน้าไป อ.สันกำแพง 4. ทางแยกสันกลาง เป็นสะพานข้ามทางแยกที่ระดับ 2 และ 3 ตามลำดับ ทิศทางเลี้ยวขวาทุกทิศทางออกแบบให้ใช้วงเวียน สำหรับทิศทางอื่นเป็นทางเลี้ยวระดับพื้น

 

 

 

5. ทางแยกต้นเปาพัฒนาหรือแยกหลุยส์ ออกแบบการจราจรทิศทางตรงบนทางหลวงหมายเลข 121 ใช้สะพานข้ามทางแยก ทางเลี้ยวขวาทุกทิศทางออกแบบให้ใช้วงเวียน สำหรับทิศทางอื่นเป็นทางเลี้ยวระดับพื้น ทิศทางตรงบนทางหลวงหมายเลข 1006 ออกแบบให้ใช้ทางลอด สำหรับรถที่สูงไม่เกิน 3.50 เมตร

 

 

 

อย่างไรก็ตาม เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ และช่วยพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงให้มีความสมบูรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง